POLITICS

‘ปูน ทะลุฟ้า’ ขึ้นปราศรัย จี้ ศธ. แก้หลักสูตรปลูกฝังค่านิยมประชาธิปไตย

นายธนพัฒน์ กาเป็ง หรือ ปูน ทะลุฟ้า ขึ้นเวทีเป็นผู้ปราศรัยคนแรก ในการชุมนุม #ม็อบ2กันยา ณ แยกอโศก ตามการนัดหมายของเครือข่ายไล่ประยุทธ์ โดยได้ปราศรัย เรียกร้องถึงกระทรวงศึกษาธิการให้ปลูกฝังรากฐานประชาธิปไตยในหลักสูตร ให้เด็กรุ่นใหม่ตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพ เคารพการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ

ปูน ทะลุฟ้า กล่าวเพิ่มเติมว่า “คนรุ่นใหม่คือคนที่จะขับเคลื่อนประเทศได้ ต้องทำให้ประเทศออกจากวันเก่า ให้ประยุทธ์ลาออกแล้วให้นายกที่มีประสิทธิภาพมาบริหารเพื่อก้าวไปสู่วันใหม่ได้”

“จะต้องไม่มีใครได้หมายเรียก หมายจับ หรือหมายหัว จากการแสดงออกอีกแล้ว” ปูน ทะลุฟ้า กล่าวทิ้งท้าย

Related Posts

Send this to a friend