POLITICS

‘อนุทิน’ ลุยล้างบางปัญหาความไม่โปร่งใสใน สปสช.หลังพบคลินิกในเครือเบิกเงินเกินปฏิบัติงานจริง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เรียกประชุมผู้บริหาร สปสช. และฝ่ายความมั่นคง เพื่อหารือเรื่องความคืบหน้ากรณที่ สปสช.ดำเนินการเอาผิดและลงโทษผู้ประกอบการคลินิกชุมชนอบอุ่นหลายแห่ง ซึ่งเบิกเงินจาก สปสช. เกินค่าบริการจริง ซึ่งถือเป็นการทุจริต

ในการประชุมนายอนุทิน กล่าวว่า เรื่องนี้ทาง สปสช.ได้แจ้งความไปแล้ว จากนี้ ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งรัดเพื่อหาข้อเท็จจริง และลงโทษตามกฎหมายกำหนด อยากให้ท่านผู้บริหารของ สปสช.ได้ตระหนักว่า เรื่องนี้ นิ่งนอนใจไม่ได้ ท่านต้องเข้าใจว่าตอนนี้ มันมีการตรวจสอบจากฝ่ายการเมืองด้วย เท่ากับการตรวจสอบมันจะเข้มข้นขึ้นไปอีก และทาง สปสช.ต้องทำทุกอย่างให้โปร่งใส สามารถชี้แจงได้

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องซีเรียส ที่ต้องรีบตัดไฟแต่ต้นลม เพราะสังคมกำลังเกิดข้อสงสัยขึ้นมาเรื่อยๆ ตัวรัฐมนตรีเอง ก็สงสัย ผู้รับผิดชอบต้องอธิบายให้ได้ ตอนนี้มีรายงานเรื่องอดีตผู้บริหาร สปสช.ออกไปตั้งบริษัท และกลับมาหากินกับ สปสช. กลายเป็นถูกตั้งคำถามเรื่องธรรมาธภิบาลใน สปสช. ขึ้นมาอีก ตนในฐานะรัฐมนตรี ต้องรีบกลับมาจัดการเรื่องเหล่านี้ ต้องมีการตั้งคณะกรรมการขั้นมา ดูแล ขอย้ำว่า รัฐมนตรีกับท่านก็เป็นทีมเดียวกันนะ แต่ใครทำผิด ก็ต้องถูกจัดการ ขอย้ำว่าทุกคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ถ้าพบข้อน่าสงสัยว่าจะมีการกระทำผิด ต้องดำเนินการ ห้ามปล่อยปละละเลยเด็ดขาด

Related Posts

Send this to a friend