SPORT

สร้างมาตรฐานใหม่ วิ่งอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19

ก่อนจะมีการระบาดของโควิด-19 กิจกรรมวิ่ง และงานวิ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ในแต่ละปีมีกิจกรรมและงานวิ่งจัดขึ้นเป็นจำนวนมาก … จนกระทั่งประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้ต้องยกเลิกกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันของคนจำนวนมาก และส่งผลกระทบแม้แต่การวิ่งเพื่อสุขภาพในที่สาธารณะ เนื่องจากการสวมหน้ากาก (เพื่อป้องกันโควิด-19) วิ่ง เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เมื่อสถานการณ์ดีขึ้น และมีประกาศผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมต่างๆ ทำให้วงการวิ่ง และผู้จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่ง แต่จะทำอย่างไรไม่ให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด และเป็นไปตามมาตรการป้องกันของทางภาครัฐ?

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาพันธ์ชมรม เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาคมนักวิ่งเทรลแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมสาธิตการจัดแข่งขันวิ่งเทรลและวิ่งถนน ภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) โดยมีจังหวัดราชบุรีเป็นพื้นที่สาธิตการจัดการแข่งขัน

 

กิจกรรมสาธิตการจัดแข่งขันวิ่งเทรลและวิ่งถนน ภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ในครั้งนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม แบ่งเป็น

  • การประชุมการสร้างมาตรฐานใหม่ในการจัดการแข่งขันวิ่ง ภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ระหว่างวันที่ 10 – 11 กรกฎาคม 2563 และ
  • การสาธิตการจัดการแข่งขันวิ่งเทรล ณ สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง เขาประทับช้าง จังหวัดราชบุรี ในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 และการสาธิตการจัดการแข่งขันวิ่งบนถนน ณ สวนสาธารณะจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563

ในการจัดประชุมการสร้างมาตรฐานใหม่ในการจัดการแข่งขันวิ่ง ภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ครั้งนี้ เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา มีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมและมีการบรรยายในหัวข้อ “มาตรฐานใหม่ในการจัดการแข่งขันวิ่ง ภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ” นอกจากนี้ ภายหลังการประชุมยังมีการเปิดให้สื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมงาน ได้เยี่ยมชมการเตรียมงานและการรับอุปกรณ์การแข่งขันวิ่งเทรลและวิ่งถนนด้วย

หลังจากนั้นในช่วงบ่าย นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมด้วย ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และนายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ ได้ทำการปล่อยตัวกิจกรรมสาธิตการวิ่งเทรล ระยะ 10 กิโลเมตร และร่วมวิ่งแข่งขันกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง เขาประทับช้าง จังหวัดราชบุรี

ดร.ก้องศักด เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมว่า ในครั้งนี้เป็นการทดสอบระบบการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลและวิ่งถนน ซึ่งมีการประชุมเพื่อทำความเข้าใจถึงแนวทางของคู่มือปฏิบัติสำหรับการจัดการแข่งขัน เพื่อให้ผู้จัดการแข่งขันนั้นยึดถือปฏิบัติทั่วประเทศ โดยมีทั้งผู้ที่สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันทั้งวิ่งเทรลและวิ่งถนน จากทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวกว่า 100 ราย เพื่อรับฟังแนวทางการปฏิบัติจากทางภาครัฐและระดมความคิดเห็นเพื่อที่จะปรับปรุงคู่มือปฏิบัติเพิ่มเติมด้วย

นอกจากนี้ยังมีการทดสอบระบบการจัดการแข่งขันจริง เป็นการจัดการแข่งขันวิ่งเทรล ระยะ 10 กิโลเมตร และการจัดการแข่งขันวิ่งถนน ระยะ 10 กิโลเมตรด้วย โดยได้ยึดถือปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด มีการทดลองระบบต่าง ๆ มองหาจุดบกพร่อง เเละมองหาสิ่งที่ต้องทำเพิ่มเติม เพื่อนำข้อมูลไปสรุปและรวบรวมทำคู่มือปฏิบัติสำหรับการจัดการแข่งขันฉบับสมบูรณ์ ซึ่งคาดว่าจะเเล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม และจะสามารถประกาศให้ถือเป็นที่ปฏิบัติได้โดยทั่วกันภายในเดือนสิงหาคมนี้

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมสาธิตการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลและวิ่งถนน ภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้จัดกิจกรรมวิ่ง และอุตสาหกรรมการวิ่ง ดำเนินไปตามมาตรฐานและทิศทางเดียวกันในการจัดแข่งขัน พร้อมยกระดับวงการวิ่งในประเทศไทยให้กลับมาเติบโตเหมือนเดิมอีกครั้ง

Related Posts

Send this to a friend