POLITICS

ปชป.เตรียมจัด ‘จุรินทร์ ออนทัวร์’ พาคนรุ่นใหม่พรรคตระเวนทั่วประเทศ หลังโพลให้คะแนนนำในกลุ่มพรรคร่วมรัฐบาล

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงกรณีผลโพลที่คะแนนนิยมของพรรคประชาธิปัตย์ มีคะแนนสูงกว่าพรรคแกนนำจะส่งผลต่อการทำงานร่วมกันหรือไม่อย่างไรว่าผลโพลนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่จะสามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลสำหรับแต่ละพรรค การเมืองได้ แต่ผลโพลที่ปรากฎออกมาของซุปเปอร์โพล จะเป็นกำลังใจส่วนหนึ่งให้กับพรรคประชาธิปัตย์ ที่จะได้เดินหน้าทางการเมืองต่อไป อย่างน้อยที่สุดก็เป็นเครื่องพิสูจน์ได้ระดับหนึ่งว่า สิ่งที่เราได้ทำมาตลอดช่วงระยะเวลาก่อนหน้านี้เดินไปถูกทาง แม้จะไม่ทั้งหมด ที่แน่นอนจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขในบางเรื่อง หรือในอีกหลายเรื่องก็ตาม แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็สะท้อนให้เห็นว่าการมุ่งเน้นตั้งหน้าตั้งตาทำงานเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่า เราต้องการเน้นผลงานมากกว่าคำพูดในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานั้น อย่างน้อยก็เป็นที่รับรู้ของประชาชน และกลไกการเดินหน้าร่วมกันในส่วนพรรคประชาธิปัตย์ ที่เราประสานงานกันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็คือ 

1. กลไกในคณะรัฐบาล ในฐานะพรรคร่วม และในฐานะกระทรวงต่างๆ ที่เราเข้าไปรับผิดชอบ ก็ปรากฏผลงานเป็นรูปธรรมมากมายตามสมควร ไม่ว่าจะเป็นนโยบายประกันรายได้เกษตรกร ในเรื่องของการทำงานร่วมมือกับภาคเอกชนมาโดยลำดับ การให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส มาตรการต่างๆ ที่ออกมาช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ คนยากจน กลุ่มซาเล้ง และกลุ่มอื่นๆ เป็นต้น ก็ทำให้พี่น้องประชาชนชาวไทยเห็นผลงานที่ปรากฎ  

2. นอกจากกลไกในรัฐบาลก็คือ กลไกในสภาผู้แทนราษฎร การทำหน้าที่ของผู้แทนราษฎรของพรรคฯ ก็สะท้อนให้เห็นว่า ก็เป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ แม้ว่าตอนนี้เราจะเหลือแค่ 52 เสียงก็ตาม แต่ก็เป็น 52 เสียงที่มีคุณภาพในการทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ 

3. กลไกภายในพรรคฯ ซึ่งทีมอเวนเจอร์ของพรรคฯ และทั้งการทำหน้าที่หัวหน้าพรรคของตน ทั้งของ “เลขาธิการพรรค นายเฉลิมชัย” และกรรมการบริหารคนอื่นๆ สะท้อนให้เห็นว่าเป็นที่ยอมรับตามสมควร แม้จะไม่ทั้งหมดของประชาชนทั้งประเทศ ซึ่งจากนี้ไป ตนมีแนวทางในการที่จะเดินทางไปพบกับประชาชนในทุกภาค ในรูปแบบของ “จุรินทร์ออนทัวร์” ที่จะเดินทางไปในทุกภูมิภาคของประเทศ พร้อมกับคนรุ่นใหม่ของพรรคฯ ที่เริ่มเข้ามาร่วมอุดมการณ์กับพรรคฯ และกำลังจะเดินเข้ามาในอนาคต

สำหรับคนที่อยู่ในพรรคฯ และเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะร่วมเดินทางไปกับตน เช่น นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ ดร.รัชดา ธนาดิเรก น.ส.จิตภัสต์ กฤดากร และคนรุ่นใหม่อื่นๆ ที่จะได้เดินทางร่วมขบวนกันไป เพื่อพบกับประชาชนทั้งประเทศในการรับฟังปัญหา หากคลี่คลายปัญหาอะไรให้ได้ ก็จะทำทันที

ขณะเดียวกันอะไรที่ยังไม่ได้ หรือเป็นแนวคิดที่เป็นประโยชน์กับคนไทยทั้งประเทศก็จะได้นำมากำหนดเป็นนโยบายต่อไป

ส่วนผลกระทบกับพรรคร่วมนั้น ตนไม่คิดว่าจะมีผลกระทบอะไร เพราะโพลก็คือผลสำรวจที่ปรากฎออกมาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่ในการที่จะต้องทำงานร่วมกัน ก็ยังต้องทำงานร่วมกันในบรรดาพรรคร่วมรัฐบาลอยู่ และประชาธิปัตย์ก็ทำงานร่วมกับพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกัน ไม่ได้มีปัญหาอะไร ก็ยังทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี

Related Posts

Send this to a friend