POLITICS

นายกฯ เห็นด้วยปฏิรูปกองทัพจัดระบบสวัสดิการทหารใหม่ แจงอยู่บ้านพักทหาร เหตุผลด้านความปลอดภัย

นายกรัฐมนตรียืนยันจะยังคงใช้บ้านพักทหารต่อไป ด้วยเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัยในฐานะผู้นำประเทศ ไม่ขัดข้องให้กรมธนารักษ์ดูแลสวัสดิการเชิงธุรกิจของกองทัพบก

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เห็นด้วยกับข้อเสนอให้กรมธนารักษ์ เข้ามาดูแลการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจของกองทัพบก รวมทั้งเข้ามาดูแลการบริหารต่างๆให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งในฐานะที่เคยเป็นผู้บังคับหน่วยมาก่อน ยืนยันว่าได้ดำเนินการตามระเบียบมาโดยตลอด แต่ยอมรับว่าอาจมีบางคนที่ไม่ทำตามระเบียบ ซึ่งก็ต้องนตรวจสอบให้เกิดความชัดเจน

นายกรัฐมนตรียืนยันว่า ยังมีความจำเป็นจะต้องใช้บ้านพักทหารในฐานะที่เป็นผู้นำประเทศ ที่จะต้องมีการดูแลเรื่องการรักษาความปลอดภัย

ผมทำงานรับใช้ชาติมาตลอดชีวิต ถึงแม้กฎระเบียบจะว่าอย่างไรก็ตาม วันนี้ผมก็ยังทำงานอยู่ ประเด็นสำคัญคือยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ จำเป็นต้องมีเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัย จึงต้องมีสถานที่ที่เหมาะสมในฐานะของผู้นำประเทศ แต่ผมก็ได้เตรียมการที่จะไปพักอาศัยที่บ้านพักส่วนตัวอยู่แล้ว

Related Posts

Send this to a friend