PEOPLE

‘อเล็กซ์ เรนเดลล์’ ทูตสันถวไมตรี UNEP คนแรกของไทย

‘อเล็กซ์ เรนเดลล์’ ให้สัมภาษณ์พิเศษกับ The Reporters ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็น ทูตสันถวไมตรี UNEP คนแรกของประเทศไทย ในวันสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้ (5 มิถุนายน 2563) โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNEP ได้ประกาศแต่งตั้ง “อเล็กซ์ เรนเดล” เป็นทูตสันถวไมตรีสิ่งแวดล้อมคนแรกของประเทศไทย หลังจากหลายปีที่ผ่านมา “อเล็กซ์ เรนเดล” ได้ทำกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้เรียนรู้และใส่ใจสิ่งแวดล้อม

Related Posts

Send this to a friend