HUMANITY

ยื่นจดหมาย UNICEF ให้เคลื่อนไหวต่อการใช้ความรุนแรงกับเยาวชน

วันนี้ (27 ส.ค.) เวลา 14.00 น. กลุ่มโมกหลวงริมน้ำ ร่วมกับกลุ่ม 24 มิถุนา ประชาธิปไตย มูลนิธิผสานวัฒนธรรม และ มูลนิธิศักยภาพชุมชน ยื่นจดหมายต่อองค์การยูนิเซฟประเทศไทย ให้จับตาดูและเคลื่อนไหวประเด็นการใช้ความรุนแรง รวมถึงการกล่าวหาข้อหาร้ายแรงต่อเยาวชนไทย

นายโสภณ สุรฤทธิ์ธำรง และ นางสาว พิชยา เกตุอุดม กลุ่มโมกหลวงริมน้ำ เป็นตัวแทนยื่นจดหมายต่อผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟประเทศไทย โดยชี้ว่าจาก สถานการณ์ทางการเมืองที่ผ่านมา มีการดำเนินคดีกับเด็กและเยาวชนที่ออกมาใช้สิทธิและเสรีภาพในการแสดงออก รวมอย่างน้อย 118 คน ใน 75 คดี ซึ่งมีเยาวชนที่อายุน้อยที่สุดที่ถูกดำเนินคดีคือ 13 ปี

นายโสภณ กล่าวว่า กลุ่มโมกหลวงฯ เป็นกลุ่มที่ผลักดันเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นหลัก และยืนยันว่า หลังจากนี้จะมีการผลักดันในอีกหลาย ๆ ประเด็นและที่มายื่นจดหมายในครั้งนี้ เพราะภารกิจหลักขององค์กรยูนิเซฟคือ ‘การรณรงค์เพื่อให้เกิดกฎหมายและนโยบายที่เอื้อต่อการพัฒนาด้านสิทธิเด็ก’ พร้อมกันนี้ยังได้ฝากถึงผู้ใหญ่ว่า ถ้าเราเห็นปัญหาแต่ไม่เข้าไปแก้ สุดท้ายเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ปัญหาเกิดขึ้น ในฐานะผู้ใหญ่ควรปกป้องเเละดูแลให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ ไม่ใช่ไปปิดปากพวกเขา

นางสาวพิชยา กล่าวเพิ่มเติมว่า “เชื่อว่าเยาวชนสร้างชาติ การที่เด็กออกมาเรียกร้อง ถือว่าเขาได้เรียกร้องสิทธิของตัวเองเเล้ว อย่าไปจำกัดอนาคตที่สดใสของเขาเลย”

Related Posts

Send this to a friend