HUMANITY

3 เอ็ม ตอกย้ำสนับสนุนด้านความหลากหลาย ฉลองวันสตรีและเด็กหญิงในวงการวิทยาศาสตร์สากล

ดร.เจย์ชรี เซท ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิทยาศาสตร์ของ 3 เอ็ม ในฐานะบริษัทวิทยาศาสตร์ระดับโลก ล่าสุดได้เฉลิมฉลองวันสตรีและเด็กหญิง ในวงการวิทยาศาสตร์สากล (International Day of Women and Girls in Science) พร้อมตอกย้ำสนับสนุนด้านความหลากหลาย โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมการทํางานแบบมีส่วนร่วม และร่วมมือร่วมใจกัน อีกทั้งคำนึงถึงคุณค่าและสนับสนุนพนักงานทุกคนไม่ว่าจะเพศใดก็ตาม ผ่านการแบ่งปันมุมมองของผู้นำหญิงจาก 3 เอ็ม เกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ ในการทำงานด้าน “STEM” (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์) ซึ่งสอดคล้องกับผลสำรวจ ของดัชนีสถานะวิทยาศาสตร์ประจำปี 2566 (State of Science Index 2023: SOSI) ที่พบว่า 89% ของคนไทยคิดว่าผู้เชี่ยวชาญ ด้านสะเต็ม (STEM) สามารถช่วยแก้ปัญหาในอนาคตได้ และคนไทยกว่า 79% คิดว่าผู้หญิงเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพ แต่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนในการทำงานด้าน STEM

ดร.เจย์ชรี เซท ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิทยาศาสตร์ของ 3เอ็ม กล่าวว่า “วงการวิทยาศาสตร์จำเป็นต้องมีตัวแทนของสังคมผู้หญิงอย่างเรา สตรีและเด็กหญิงมีสัดส่วนถึงครึ่งหนึ่ง ของประชากรโลก เราต้องให้พวกเขาแสดงศักยภาพ ด้วยการสนับสนุนว่าพวกเขาสามารถเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้เช่นกัน”

สำหรับ ดร.เจย์ชรีเติบโตในประเทศอินเดีย โดยมองว่าวิทยาศาสตร์เป็นส่วนหนึ่ง ของทุกสิ่งที่เธอรู้จัก คุณพ่อของเธอเป็นอาจารย์ด้านวิศวกรรมโยธา ที่สถาบันเทคโนโลยี Roorkee แห่งอินเดีย ซึ่งเป็นละแวกที่ครอบครัวของเธออาศัยอยู่ หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาโท ดร.เจย์ชรีได้เริ่มต้นอาชีพที่ 3 เอ็ม ซึ่งได้นำวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ และกว่า 30 ปีของการทำงานที่ 3 เอ็ม ดร.เจย์ชรีถือสิทธิบัตรนวัตกรรมกว่า 76 รายการ ในปี พ.ศ. 2561 เธอได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิทยาศาสตร์คนแรกของ 3เอ็ม เพื่อใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค และประสบการณ์ระดับมืออาชีพ ในการสนับสนุนความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ ถ่ายทอดประโยชน์ของวิทยาศาสตร์และความสำคัญของความหลากหลายในการทำงานด้าน STEM โดยมุ่งมั่นที่จะส่งเสริม สนับสนุน และให้คำแนะนำแก่สตรีและเด็กหญิงในด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ทุกคนเกิดความมั่นใจ และแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายในด้านสะเต็มศึกษา ที่จะช่วยยกระดับวิทยาศาสตร์องค์รวม

ด้าน นางวิยะดา ศรีนาคนันทน์ ประธานบริหาร บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “ ที่ 3 เอ็ม วิทยาศาสตร์เป็นศูนย์กลาง ของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำ พนักงานที่มีความหลากหลายของเราทำให้ 3 เอ็ม สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ที่กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของทุกคน เรารู้ว่าการมีพนักงานที่มีภูมิหลังที่หลากหลาย จะนำความแตกต่างทั้งทางด้านประสบการณ์ และมุมมองต่างๆ เข้ามา นำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น เพราะเมื่อเราปลดล็อกพลังแห่งความคิด และวิทยาศาสตร์ของผู้คน พวกเราจะสามารถจินตนาการถึงสิ่งใหม่ๆได้”

ขณะที่ ดร.ศิริภรณ์ จิวพานิชย์ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและเทคนิค ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แผนกผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม เป็นศาสตร์ที่สำคัญในชีวิตประจำวันของเรา และวิชาชีพด้าน STEM จะมีความสำคัญและกลายเป็น ที่ต้องการมากขึ้นในอนาคต สำหรับสาขาวิชาชีพนี้ ไม่ว่าจะเป็นเพศใด ก็ไม่ได้เป็นข้อจำกัด ด้านความสามารถในการทำงาน วิทยาศาสตร์มีศักยภาพในการเปลี่ยนโลกได้ แต่คนเพียงคนเดียวหรือคนเพียงหนึ่งกลุ่ม อาจจะไม่สามารถทำให้ไปถึงจุดนั้นได้”

ปิดท้ายกันที่ ดร.วิมลวรรณ กลิ่นขจร ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและเทคนิค แผนกผลิตภัณฑ์สำหรับงานพาณิชยกรรม บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด เผยว่า “แม้ว่าในอดีตที่ผ่านมาเราจะไม่ค่อยเห็นผู้หญิงในบทบาทการทำงานด้าน STEM มากนัก แต่ในปัจจุบัน เราจะเห็นว่าวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์หญิง ในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ในฐานะที่ 3เอ็ม เป็นบริษัทที่ใช้วิทยาศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้คน 3 เอ็ม จึงให้ความสำคัญกับพนักงานหญิง ที่กำลังศึกษาและมีประสบการณ์ด้าน STEM ทุกตำแหน่งในบริษัท”

ทั้งนี้ 3 เอ็ม พร้อมสนับสนุนการศึกษาด้าน STEM เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาด้าน STEM ให้แก่ผู้คน โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างทางเพศ เชื้อชาติ และภูมิหลัง โครงการที่เริ่มดำเนินการไปบางส่วน มีดังต่อไปนี้

1.Visiting Wizards: 3M Visiting Wizards ส่งเสริมให้เยาวชน (ส่วนใหญ่เป็นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6) หันมาสนใจด้าน STEM โครงการนี้นำเสนอการสาธิตทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ รวมถึงการทดลองลงมือทำในหัวข้อต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นว่าการทดลองง่ายๆ เหล่านี้ สามารถช่วยให้เยาวชนเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ของ 3 เอ็ม มีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันอย่างไร

2.Not the Science Type: ในเดือนมิถุนายน 2564 3 เอ็ม ได้เผยแพร่ภาพยนตร์สารคดีที่ชื่อว่า “Not the Science Type” ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์หญิงสี่คน จากหลายอาชีพที่ได้เผชิญหน้ากับการเหมารวม และเอาชนะการเลือกปฏิบัติทางเพศ เชื้อชาติ และอายุ

3.Skilled: ภาพยนตร์สารคดีชุดล่าสุดของ 3 เอ็ม ชื่อว่า “Skilled” จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการสร้างความหลากหลาย ของการทำงานในภาคอุตสาหกรรม และแก้ไขความเข้าใจผิด เกี่ยวกับการทำงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทาง โดยสารคดีนี้ได้เปิดตัวในวันที่ 22 มกราคมที่ผ่านมา ในเทศกาลภาพยนตร์ซันแดนซ์ปี 2566 (2023 Sundance Film Festival) ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองพาร์คซิตี้ รัฐยูทาห์ และในอนาคตจะมีการนำไปฉาย ในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติอีกหลายแห่ง เช่น เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติลอสแอนเจลิส (Los Angeles International Film Festival) เทศกาลภาพยนตร์สารคดีและแอนิเมชันของอเมริกา (American Documentary and Animation Film Festival) เป็นต้น

Related Posts

Send this to a friend