HEALTH

ปลัด สธ.ย้ำมาตรการ VUCA ป้องกัน ‘โอไมครอน’ และทุกสายพันธุ์

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผย สถานการณ์โควิด-19 ประเทศไทยลดลงต่อเนื่องตามการคาดการณ์ ผู้ติดเชื้อวันนี้ต่ำกว่า 5 พันราย ผู้ป่วยปอดอักเสบและใส่เครื่องช่วยหายใจลดลงต่อเนื่อง แต่ยังให้ทุกพื้นที่คงศักยภาพการดูแลผู้ป่วยไว้ ย้ำมาตรการ VUCA ช่วยปกป้องโควิดได้ทุกสายพันธุ์รวมถึง ‘โอไมครอน’ ส่วนการฉีดวัคซีนใกล้บรรลุเป้าหมาย 100 ล้านโดส

วันนี้ (30 พ.ย. 64) นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าสถานการณ์โรคโควิด-19 ของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องตามการคาดการณ์โดยภายในเดือนธันวาคม 2564 กระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าหมายควบคุมโรคให้มีผู้ติดเชื้อต่ำกว่า 5 พันรายต่อวันและเสียชีวิตไม่เกิน 30 รายต่อวัน โดยวันนี้มีรายงานผู้ป่วยรักษาหาย 6,407 ราย มากกว่าผู้ติดเชื้อใหม่ที่พบ 4,306 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 75,673 ราย เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบ 1,353 ราย และต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 329 รายอัตราครองเตียงลดลงทำให้มีเตียงเพียงพอรองรับผู้ป่วย และได้ให้ทุกพื้นที่คงศักยภาพระบบการดูแลรักษารองรับผู้ป่วยไว้ก่อน

สำหรับผู้เสียชีวิต วันนี้มีรายงาน 37 ราย กว่า 92% เป็นผู้สูงอายุ 60 ปีและผู้มีโรคเรื้อรังประจำตัว และกว่า 70% ไม่เคยได้รับวัคซีน ดังนั้น ขอให้ผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนหรือยังรับวัคซีนไม่ครบโดส ออกมารับวัคซีนซึ่งช่วยลดโอกาสการติดเชื้อ ป้องกันการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้ 

โดยช่วงนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ทุกพื้นที่จัดสัปดาห์รณรงค์การฉีดวัคซีนโควิด-19 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564 เพื่อให้ภาพรวมการฉีดวัคซีนของประเทศไทยถึงเป้าหมาย 100 ล้านโดสหรือ 50 ล้านคน ครอบคลุม 70% ของประชากร ขณะนี้ฉีดได้สะสม 92,658,390 โดส โดยเข็มแรกฉีดได้48,074,050 คน คิดเป็น 66.7% ของประชากร

นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าวต่อว่าการระบาดในขณะนี้พบในชุมชน ครอบครัวจากการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มกัน ได้แก่ งานศพ งานบุญ ศาสนพิธี งานเลี้ยงสังสรรค์ โดยมีสถานที่เสี่ยง คือ ตลาด แคมป์คนงานโรงเรียน โรงงาน และร้านอาหาร โดยเฉพาะร้านที่เปิดให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากมีการใช้เวลาในการกินดื่มนานขึ้น มีการเปิดหน้ากากและพูดคุย ซึ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อ จึงควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงดังกล่าวให้มากที่สุด 

ส่วนสถานการณ์เชื้อโควิดสายพันธุ์น่ากังวล ‘โอไมครอน’ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้เฝ้าระวังการเดินทางเข้าประเทศอย่างเข้มข้นทุกช่องทาง และกระทรวงสาธารณสุขมีการติดตามข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด สำหรับประชาชนแนะนำให้ใช้มาตรการ VUCA ได้แก่ 

1.V วัคซีน ไปรับการฉีดวัคซีนเพื่อช่วยให้มีภูมิคุ้มกัน ลดอาการหนัก ลดการเสียชีวิต 

2.U ใช้การป้องกันตนเองแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) โดยสวมหน้ากากตลอดเวลา เว้นระยะห่าง ล้างมือ ลดการสัมผัสใกล้ชิด 

3.C COVID Free Setting ทุกกิจการร่วมกันทำสถานที่ให้ปลอดภัย สะอาด ลดความแออัด พนักงานและลูกค้าได้รับวัคซีนครบถ้วน และ 

4. A ตรวจด้วย ATK เมื่อมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นมาตรการที่จะช่วยให้ปลอดภัยจากโควิด 19 ได้ทุกสายพันธุ์รวมทั้งสายพันธุ์โอไมครอน

Related Posts

Send this to a friend