HEALTH

กรมการแพทย์แผนไทยฯ ชู สูตรยาพอกเข่า ช่วยบรรเทาข้อเข่าเสื่อมได้ผลดี

เตรียมพัฒนาเข้าสู่ชุดสิทธิประโยชน์ใช้งานง่าย ในรูปแบบแผ่นแปะ สเปรย์ เจล ลูกกลิ้ง สำหรับประชาชน

วันนี้ (28 ส.ค. 66) นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย เผยประสิทธิผลและความปลอดภัย เกี่ยวกับหัตถการสูตรยาพอกเข่าในกลุ่มผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม หรือโรคลมจับโปงแห้งเข่า ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการปวดเข่าดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ล่าสุดเตรียมเสนอผลงานวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดชุดสิทธิประโยชน์ให้กับประชาชน ในระบบหลักประกันสุขภาพต่อไป โดยจะส่งเสริมให้หน่วยบริการทุกแห่ง ให้บริการด้านหัตถการพอกเข่า รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนารูปแบบยาพอกเข่า ให้เป็นนวัตกรรมที่สะดวกและง่าย ต่อการนำไปใช้ได้ด้วยตนเอง เช่น แผ่นแปะ,สเปรย์,เจล,ลูกกลิ้ง ฯลฯ

นายแพทย์ธงชัย กล่าวว่า “กรมการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับภาคีเครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคกระดูกและข้อ (ออร์โธปิดิกส์) จัดทำโครงการศึกษาวิจัยประสิทธิผล และความปลอดภัยของหัตถการพอกเข่า กลุ่มผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม หรือโรคลมจับโปงแห้งเข่า ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ เป็นการศึกษาเชิงการทดลอง ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างงานวิจัยในคนแล้ว โดยคาดหวังว่าผลการศึกษานี้ จะทำให้การพอกเข่าเป็นหัตถการที่สำคัญของการแพทย์แผนไทย ที่ช่วยลดอาการปวด อาการฝืด และเพิ่มการเคลื่อนไหวข้อเข่าให้ดีขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคไต โรคหัวใจ และโรคกระเพาะอาหาร ช่วยลดการใช้ยาแก้ปวด ลดความเสี่ยงจากผลข้างเคียงสำคัญของยาแก้ปวดได้”

“สำหรับยาพอกเข่าตำรับนี้ เป็นยาพอกเข่าสูตรร้อน เหมาะสำหรับการรักษา โรคข้อเข่าเสื่อมหรือโรคลมจับโปงแห้งเข่า ซึ่งเป็นสูตรตำรับดั้งเดิมของอาจารย์อภิชาติ ลิมป์ติยะโยธิน ซึ่งเป็นอาจารย์แพทย์แผนไทยที่ได้ถ่ายทอดความรู้ ให้กับลูกศิษย์ตั้งแต่อดีต และมีการนำมาใช้จนถึงปัจจุบัน โดยยาพอกเข่าสูตรตำรับนี้ ทางผู้วิจัยผลิตจากโรงงานที่ผ่านมาตรฐาน GMP โดย กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นผู้ผลิตเพื่องานวิจัยครั้งนี้ ยาพอกเข่าตำรับนี้ ประกอบด้วยสมุนไพรหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดมีสรรพคุณในการรักษาที่แตกต่างกัน จำแนกได้เป็น 4 กลุ่มหลัก คือ”

1.กลุ่มที่มีสรรพคุณแก้ปวด แก้อักเสบ แก้บวม แก้เส้น ได้แก่ หัวดองดึง ใบพลับพลึง ไพล ขิง ผักเสี้ยนผี ว่านน้ำ และว่านร่อนทอง
2.กลุ่มที่มีสรรพคุณ ทำให้เลือดไหลเวียนดี ได้แก่ พริกไทยล่อน และผิวมะกรูด
3.กลุ่มที่รักษาอาการอักเสบจากการติดเชื้อ ได้แก่ เจตมูลเพลิงแดง ข่า และว่านนางคำ
4.กลุ่มที่มีฤทธิ์ขับของเสียออกทางผิวหนัง หรือ รูขุมขน ได้แก่ ใบมะขาม และ ใบส้มป่อย เป็นต้น

“จากผลการศึกษาวิจัย พบว่า ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม หรือโรคลมจับโปงแห้งเข่า ที่ได้รับหัตถการพอกเข่าร่วมกับการนวดจะมีอาการปวด อาการฝืดของข้อเข่าลดลง และมีความสามารถในการใช้งานของข้อเข่าดีกว่าผู้ที่ได้รับหัตถการนวด เพียงอย่างเดียว และสามารถใช้ได้กับผู้ที่มีภาวะเข่าเสื่อมทุกระยะ (ระยะ 0-4) เมื่อได้รับหัตถการพอกเข่าร่วมกับการนวด เพียงอย่างเดียว จะมีอาการดีขึ้นทุกราย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และไม่พบอาการไม่พึงประสงค์แต่อย่างใด”

“ทั้งนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เตรียมผลักดันให้หัตถการพอกเข่า เป็นการจัดบริการสำหรับประชาชน ที่มีปัญหาปวดข้อเข่าจากภาวะข้อเข่าเสื่อม หรือโรคลมจับโปงแห้งเข่า โดยจะส่งเสริมให้หน่วยบริการทุกแห่ง ให้บริการด้านหัตถการพอกเข่า รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนารูปแบบยาพอกเข่า ให้เป็นนวัตกรรมที่สะดวกและง่าย ต่อการนำไปใช้ได้ด้วยตนเอง เช่น แผ่นแปะ,สเปรย์,เจล,ลูกกลิ้ง ฯลฯ รวมทั้งนำผลการศึกษานี้เป็นข้อมูล นำเข้าให้กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ใช้ในการพิจารณาเพิ่มเป็นชุดสิทธิประโยชน์ ให้กับประชาชนที่มารับบริการในระบบบริการได้อย่างเท่าเทียมกันทุกคนต่อไป”

Related Posts

Send this to a friend