HEALTH

ชาวบ้านร้อง บก.ปปป. เอาผิด จนท.รัฐ ใช้อำนาจเพิกถอนสิทธิในที่ดินอยู่อาศัยทำกิน

วันนี้ (27 พ.ค. 65) ตัวแทนชาวบ้าน 22 คน จากจังหวัดสระบุรีและเพชรบูรณ์ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกถอดถอนที่ดิน สปก. ยื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว ผลก.ปปป. ขอให้สอบสวนดำเนินคดีเอาผิดกับเจ้าหน้าที่รัฐ กรณีใช้อำนาจหน้าที่เพิกถอนสิทธิในที่ดินอยู่อาศัยทำกินของประชาชน ตามกฎหมาย สปก.ให้กลับไปเป็นที่ดินของป่าไม้ ทั้งที่กฎหมายได้เพิกถอนที่ดินป่าไม้ ตามมมาตรา 26(4) ของกฎหมาย สปก. มาแล้ว

นางวันเพ็ญ พรมรังสรรค์ เปิดเผยว่า ตัวแทนชาวบ้านมาจากตำบลลำพญากลาง ตำบลลำสมพุง อำเภอมวกเหล็ก สระบุรี และจากอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ มายื่นเรื่องต่อ ปปป. เพราะการกระทำดังกล่าวจากเจ้าหน้าที่รัฐ ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อน ขาดสิทธิเดิม จนไม่สามารถใช้เอกสารสิทธิ สปก. เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้กับ ธกส. ได้อีก เกิดความเดือดร้อนอย่างหนัก

โดยขณะนี้ ที่ตำบลลำพญากลาง ตำบลลำสมพุง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ธกส.เริ่มดำเนินการให้ผู้ที่มีหนี้สินอยู่กับ ธกส.ต้องหาบุคคลมาค้ำประกันเงินกู้ แทนเอกสารสิทธิ สปก.ที่กลายเป็นเศษกระดาษไปแล้ว และจากข้อชี้แจงของเจ้าหน้าที่ ชาวบ้านมองว่า ส่อเค้าว่าจะมีการบังคับใช้กฏหมายป่าไม้ เอาผิดกับประชาชน หลังจากเพิกถอนสิทธิในที่ดิน สปก.

ส่วนกรณีที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ชาวบ้านไม่สามารถทำนิติกรรม โอนสิทธิในที่ดิน สปก. ให้กับทายาทได้ หลังเจ้าหน้าที่อ้างว่า สปก.ออกทับพื้นที่ป่าไม้ ชาวบ้านยังตั้งข้อสังเกตว่า พื้นที่ที่ถูกดำเนินการให้ประชาชนขาดสิทธิใน 2 จังหวัด ล้วนเป็นพื้นที่ที่มีคำขอและอาชญาบัตรพิเศษสำรวจและทำเหมืองแร่ทองคำ

ตัวแทนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณี จากทั้ง 2 จังหวัด จึงยื่นเรื่องต่อ ผบก.ปปป ขอให้สอบสวนข้อเท็จจริงโดยด่วนที่สุด หากพบว่าเป็นการกระทำโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ดำเนินคดีเอาผิดกับเจ้าหน้าที่รัฐตามกฎหมายให้ถึงที่สุดด้วย

Related Posts

Send this to a friend