HEALTH

กรมควบคุมโรค คัดกรองเข้ม 10 เที่ยวบินผ่านสุวรรณภูมิ จากพื้นที่ระบาดของโรคฝีดาษวานร

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า กรมควบคุมโรค โดยกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค รายงานการคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่ระบาดของโรคฝีดาษวานร (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2565) ทำการคัดกรองทั้งหมด 2,818 ราย จาก 10 เที่ยวบิน แบ่งเป็น ผู้เดินทางจากโซนยุโรป จำนวน 2,548 ราย และผู้เดินทางจากแอฟริกา จำนวน 270 ราย

จากการคัดกรอง พบผู้โดยสารมีอาการสงสัย 1 ราย เป็นชาวเวียดนาม อายุ 27 ปี มีประวัติเดินทางไปประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และมีผื่นที่แขน 2 ข้าง จากการซักประวัติเบื้องต้น และได้รับการตรวจร่างกายโดยแพทย์เวชศาสตร์การท่องเที่ยว ผู้โดยสารให้ข้อมูลว่า ตุ่มที่แขนทั้ง 2 ข้างเป็นมาตั้งแต่เกิด อาการทั่วไปไม่มีไข้ ไม่เจ็บคอ ไม่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จึงสรุปได้ว่า ไม่เข้าเกณฑ์ป่วยโรคฝีดาษวานร

ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคได้วางระบบเฝ้าระวังคัดกรองไว้อย่างรัดกุม โดยประสานความร่วมมือกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หากผู้เดินทางมีอาการสงสัย สามารถเข้าตรวจโรคได้ทันที ซึ่งกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค ได้วางระบบเฝ้าระวังคัดกรองโรคฝีดาษวานรไว้ 2 จุดคือหน้าประตูผู้โดยสารขาเข้า และตรงด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และขณะนี้กำลังขยายการดำเนินมาตรการคัดกรองไปยังท่าอากาศยานนานาชาติแห่งอื่นในประเทศไทย

ด้าน ดร.แคทเธอรีน สมอลวูด เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินอาวุโสขององค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่า แม้จนถึงขณะนี้ ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ยังคงกระจุกตัวในชุมชนเกย์และกลุ่มไบเซ็กชวล แต่ก็มีหลักฐานเพียงเล็กน้อยที่บ่งชี้ว่า โรคนี้ยังคงจำกัดอยู่เฉพาะในกลุ่มคนดังกล่าวเท่านั้น ขณะที่การตรวจพบโรคนี้อย่างรวดเร็ว อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการแพร่ระบาดในวงกว้าง

“แม้ขณะนี้ยังคงมีรายงานผู้ป่วยเป็นชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายเป็นส่วนใหญ่ แต่เราไม่ควรคาดการณ์ว่าสถานการณ์จะยังคงเป็นเช่นนั้นต่อไป ไม่ใช่เรื่องแปลกที่การระบาดของไวรัสจะเริ่มในกลุ่มหรือในสถานที่ใดที่หนึ่ง ก่อนจะแพร่กระจายเป็นวงกว้างมากขึ้นในกลุ่มประชากรทั่วไป” เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินอาวุโสขององค์การอนามัยโลก กล่าว

Related Posts

Send this to a friend