HEALTH

ฟิลิปส์ เผยผลสำรวจ พบคนไทยให้ความใส่ใจดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน เลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อดูแลสุขภาพส่วนตัว

ฟิลิปส์ แบรนด์ผู้ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพ ล่าสุดได้จัดทำผลสำรวจ Healthy Living Survey in Asia ร่วมกับบริษัทวิจัยชั้นนำอย่าง Kantar Profiles Network ซึ่งทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่างกว่า 4,000 คน ในประเทศไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และเกาหลีใต้ เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงด้านเทรนด์ เทคโนโลยี และการดูแลสุขภาพ โดยรวมภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของผู้คนในเอเชีย ที่น่าสนใจในรายงานชิ้นนี้พบว่าผู้คนในเอเชีย ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันมากขึ้น ในขณะที่อุปกรณ์และเทคโนโลยี เพื่อการดูแลสุขภาพส่วนบุคคล เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันมากขึ้นเช่นกัน

นายวิโรจน์ วิทยาเวโรจน์ ประธานและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “จากผลสำรวจพบว่า 95% ของกลุ่มตัวอย่างในประเทศไทย เข้าใจถึงความสำคัญของ ‘การดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน’ ซึ่งหมายถึงการใส่ใจกับพฤติกรรม การดำเนินชีวิตประจำวันที่ส่งผลต่อสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วยในอนาคต ซึ่งรวมถึงเฮลท์ตี้ไลฟ์สไตล์ ได้แก่ การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การออกกำลังกาย การตรวจติดตามสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ และความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งจากผลสำรวจพบว่า 62% ของกลุ่มตัวอย่างในประเทศไทย มีการหาอ่านข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน (เทียบกับ 45% ของกลุ่มตัวอย่างในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค) นอกจากนี้ 54% ของกลุ่มตัวอย่างยังเลือกรับประทานอาหาร ที่มีประโยชน์มากขึ้น และ 51% (เทียบกับ 40% ของกลุ่มตัวอย่างในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค) ให้ความสำคัญกับสุขภาพ มากกว่าการทำงานหนัก ซึ่งมากกว่าก่อนการเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19

แม้ว่าผลสำรวจจะชี้ชัดว่าผู้คนในเอเชีย ตระหนักถึงความสำคัญ ของการดูแลสุขภาพมากขึ้น แต่ผลสำรวจยังเผยให้เห็นถึง ‘ช่องว่างด้านสุขภาพ’ ด้วยเช่นกัน โดย 45% ของกลุ่มตัวอย่างในเอเชีย (57% ของกลุ่มตัวอย่างในไทย) คิดว่าพวกเขาน่าจะทำได้ดีกว่านี้ ในการดูแลสุขภาพให้ดี โดย 52% ของกลุ่มตัวอย่างในไทย รู้สึกว่าอุปสรรคสำคัญในการดูแลสุขภาพตนเอง คือ ไม่มีเวลา เนื่องจากต้องทำงาน ให้เวลากับครอบครัว และภาระความรับผิดชอบต่างๆ

ผลจากการสำรวจพบว่า 30% ของกลุ่มตัวอย่างในเอเชีย หันมาใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการดูแลสุขภาพส่วนบุคคล ในการตรวจวัดสุขภาพของตนเองมากกว่า ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะที่ 43% ของกลุ่มตัวอย่างในไทย ใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยี เพื่อการดูแลสุขภาพส่วนบุคคลเป็นประจำ โดยใช้ในการตรวจวัดสุขภาพหัวใจ (47%) ตรวจวัดคุณภาพการนอนหลับ (45%) ตรวจติดตามปัญหาสุขภาพที่เป็นอยู่ (43%) และตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน (35%) ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพื่อการดูแลสุขภาพส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่อการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันที่เพิ่มขึ้น

“จากผลสำรวจที่ออกมา ดังนั้นฟิลิปส์ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยี เพื่อการดูแลสุขภาพ เราเชื่อว่านวัตกรรมการดูแลสุขภาพส่วนบุคคลที่ล้ำสมัย สะดวกสบาย และเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคจะเป็นหนึ่ง ในตัวช่วยขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ให้กับผู้บริโภคได้ ยกตัวอย่างล่าสุด เราได้นำเสนอเทคโนโลยี SenseIQ ในไดร์เป่าผมฟิลิปส์ เพราะไดร์เป่าผมไม่เพียงใช้งานเป่าผมให้แห้งเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อสุขภาพผมด้วย SenseIQ เป็นเซ็นเซอร์อินฟราเรด ที่จะช่วยสแกนอุณหภูมิของเส้นผมอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับอุณหภูมิความร้อนให้เหมาะสม เพื่อป้องกันความร้อนที่มากเกินไป นี่เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างของเทคโนโลยี การดูแลสุขภาพส่วนบุคคล ตอบรับเทรนด์ด้านการดูแลสุขภาพจากที่บ้าน”

Related Posts

Send this to a friend