HEALTH

อย.เตือนห้ามรับประทานขนมรูปแบบ ‘โรลออน’ ลักลอบนำเข้า เสี่ยงได้รับสารอันตราย

อย. เตือนห้ามรับประทานขนมรูปแบบ ‘โรลออน’ ลักลอบนำเข้า เสี่ยงได้รับสารอันตราย ชี้ ผู้นำเข้า-ผู้จำหน่ายมีโทษตามกฎหมาย

วันนี้ (23 ก.ย. 66) เภสัชกรเลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ขนมเด็กที่มีลักษณะดึงดูดการขายในเด็กวัยเรียนมักจะมีสีสันสดใส กลิ่นรสแปลกใหม่ หรือบรรจุในภาชนะรูปแบบต่าง ๆ เพื่อดึงความสนใจเด็ก ๆ โดยล่าสุดพบว่า ขนมบรรจุในขวดมีหัวเป็นลูกกลิ้ง หรือที่เรียกว่า ‘โรลออน’ ที่วางจำหน่ายใกล้โรงเรียน หรือผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลักลอบนำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

สำหรับขนมดังกล่าวมีจุดสังเกตคือ ไม่มีฉลากภาษาไทย และไม่มีเลข อย. ไม่ทราบสูตรส่วนประกอบหรือส่วนผสม ไม่มีผู้นำเข้า ดังนั้นจึงไม่ควรซื้อมารับประทาน เนื่องจากอาจเสี่ยงได้รับสารที่เป็นอันตราย หรือใช้วัตถุกันเสีย สี วัตถุแต่งกลิ่นที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือเกินปริมาณที่กฎหมายกำหนด หรือมีสารปนเปื้อนจากการผลิต และภาชนะบรรจุที่ไม่ได้มาตรฐาน

ทั้งนี้ ขนมที่ได้รับอนุญาตต้องมีฉลากภาษาไทย แสดงเลข อย. ปรากฎส่วนประกอบหรือส่วนผสม ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า วันเดือนปีที่ผลิต และควรบริโภคก่อน หรือหมดอายุ น้ำหนักหรือปริมาตรสุทธิ ข้อมูลการแต่งกลิ่น และวัตถุเจือปนอาหาร เช่น สี วัตถุกันเสีย และสารให้ความหวานแทนน้ำตาล

อย่างไรก็ตาม หากพบขนมรูปแบบโรลออนวางขายโดยไม่ขออนุญาตนำเข้า ทั้งผู้นำเข้า หรือผู้จำหน่าย มีโทษปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท และเมื่อตรวจวิเคราะห์แล้วพบใช้วัตถุเจือปนอาหารไม่เป็นไปตามกฎหมาย มีโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท ส่วนกรณีพบว่าภาชนะที่ใช้บรรจุอาหารไม่มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Related Posts

Send this to a friend