HEALTH

อย. สั่งอายัด บะหมี่ “Mie Sedaap” 2 รุ่นในไทย หลังตรวจพบสารก่อมะเร็ง

ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวถึงกรณีที่ สำนักงานสาธารณสุขสิงคโปร์ เรียกคืนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรา “หมี่ซีดาพ” (Mie Sedaap) ที่ผลิตในอินโดนีเซีย 4 รายการ หลังพบการปนเปื้อนของเอทิลีนออกไซด์ ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง โดยทั้ง 4 รายการ ไม่พบการนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย

แต่จากการตรวจสอบสถานที่นำเข้าและเก็บตัวอย่าง รุ่นการผลิตที่นำเข้ามาในประเทศไทย เพื่อตรวจหาสารเอทิลีนออกไซด์ 8 รายการ อย. ตรวจพบสารดังกล่าวใน มี 2 รายการ คือ หมี่ซีดาพ โคเรียน สไปซี่ ชิคเค่น (บะหมี่แห้งกึ่งสำเร็จรูปรสไก่เผ็ดเกาหลี) ซองสีดำ เลขสารบบอาหาร 10-3-12535-5-0548 จำนวน 2 รุ่นการผลิต ได้แก่ รุ่นวันที่ผลิต 25 NOV 21 วันหมดอายุ 25 NOV 22 และ รุ่นวันที่ผลิต 07 DEC 21 วันหมดอายุ 07 DEC 22

ภก.วีระชัย กล่าวว่า อย.ได้อายัดผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทันที ขณะนี้ยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินคดีกับผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เนื่องจากเข้าข่ายเป็นอาหารผิดมาตรฐาน มีความผิดตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 มีโทษปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท พร้อมให้บริษัทเรียกคืนสินค้าทุกชิ้น และแจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทั่วประเทศ ตรวจสอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในทุกพื้นที่ หากยังพบว่ามีการวางจำหน่ายรุ่นที่มีการปนเปื้อน ก็จะดำเนินการเอาผิดเพิ่มเติมอีก

ภก.วีระชัย ยังกล่าวว่า สารเอทิลีนออกไซด์ มีสถานะเป็นแก๊ส เมื่อถูกความร้อนก็จะระเหยไป ไม่อันตราย แต่ตามกฎหมาย ในอาหารไม่อนุญาตให้มีการปนเปื้อนอย่างเด็ดขาด หากประชาชนซื้อรุ่นที่มีการตกค้างไป แนะนำให้นำมาคืนร้านค้า พร้อมขอเงินคืน ส่วนร้านค้าที่วางจำหน่ายอยู่ ให้เร่งจัดเก็บเพื่อส่งคืนบริษัทผู้นำเข้า และขอเงินคืน

Related Posts

Send this to a friend