Health

แจ้งเตือนภัย !! อย่าซื้อ “ปากกาฉีดยาลดน้ำหนัก” มาใช้เองโดยเด็ดขาด เสี่ยงอันตราย

แจ้งเตือนภัย !! อย่าซื้อ “ปากกาฉีดยาลดน้ำหนัก” มาใช้เองโดยเด็ดขาด เสี่ยงอันตราย เพราะลักษณะของตัวยาต้องมีการปรับขนาดยาซึ่งอาจมีผลข้างเคียงและมีข้อควรระวังในการใช้กับผู้มีโรคประจำตัว จัดเป็นยาควบคุมพิเศษ ต้องใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด

เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข รักษาราชการแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากผลการเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อออนไลน์พบการโฆษณาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปากกาลดน้ำหนักมีแนวโน้มได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่ง และขอเตือนประชาชนว่า ปากกาฉีดยาลดน้ำหนักมีข้อบ่งใช้สำหรับการลดน้ำหนักสำหรับผู้มีภาวะน้ำหนักเกินหรืออ้วน ร่วมกับปัญหาด้านสุขภาพ เช่น เบาหวาน ความดันเลือดสูง ไขมันในเลือดผิดปกติ หรือปัญหาภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับเนื่องจากการอุดกั้นทางเดินหายใจ ตัวยาสำคัญ คือ ลิรากลูไทด์ (Liraglutide) ออกฤทธิ์ในสมองที่ควบคุมความอยากอาหารส่งผลทำให้รู้สึกอิ่มและหิวน้อยลง

ยาดังกล่าวจัดเป็นยาควบคุมพิเศษ ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์เท่านั้น ไม่สามารถวางจำหน่ายทางสื่อออนไลน์หรือตามร้านค้าทั่วไป เนื่องจากยาดังกล่าวมีข้อควรระวังในการใช้กับผู้มีโรคประจำตัว เช่น โรคไต โรคตับ โรคเบาหวาน ถุงน้ำดีอักเสบและนิ่วในถุงน้ำดี ไทรอยด์หรือโรคเกี่ยวกับระบบต่อมไร้ท่อ มะเร็ง และขณะรักษาแพทย์จะต้องปรับขนาดยาให้เหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละราย และออกแบบโปรแกรมการควบคุมอาหารและออกกำลังกายที่เหมาะสมอีกด้วย การใช้ยานี้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีผลข้างเคียงตั้งแต่คลื่นไส้ อาเจียน การรับรู้รสชาติเปลี่ยนไป วิตกกังวล ถุงน้ำดีอักเสบ ไตวาย เป็นต้น

เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม กล่าวในตอนท้ายว่า นอกจากนี้ อย. ยังพบการจำหน่ายยาฉีดเบาหวานโดยแอบอ้างสรรพคุณเพื่อใช้ในการลดน้ำหนักอีกด้วย จึงขอให้ระวังอย่าหลงเชื่อ เพราะจะทำให้ได้รับอันตราย  

Related Posts

Send this to a friend