Health

ศูนย์โรคการนอนหลับรามาธิบดี กิจกรรมวันนอนหลับโลก

World Sleep Day 2022 “นอนดีมีวินัย สร้างโลกสดใส จิตใจแข็งแรง”

ศูนย์โรคการนอนหลับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมวันนอนหลับโลก 10 มีนาคม 2565 เพื่อให้ประชาชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนอนหลับที่ดีและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องในการนอนหลับ

ภายในงานมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกเพื่อรับรางวัล รวมทั้งการบรรยายออนไลน์เกี่ยวกับสาระเรื่องการนอนหลับโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของศูนย์โรคการนอนหลับ การมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายและวิดีโอ TIKTOK และมอบรางวัลชนะเลิศประกวดเพลงวันนอนหลับโลกของสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Related Posts

Send this to a friend