HEALTH

‘ฆ่าตัวตาย’ เป็นปัญหาใหญ่ของโลก ทุกๆ 40 วินาที จะมีคนฆ่าตัวตาย 1 คน

องค์การอนามัยโลก เผยทุกๆ 40 วินาที จะมีคนฆ่าตัวตาย 1 คน หรือมากกว่า 800,000 คนต่อปีทั่วโลก โดยเพศชายมีโอกาสฆ่าตัวตายมากกว่าเพศหญิง ซึ่งกลุ่มที่มีโอกาสฆ่าตัวตายมากที่สุดเป็นกลุ่มคนที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ จากการศึกษาพบว่า ในกลุ่มประเทศที่มีฐานะทางการเงินดี กลุ่มเพศชายอายุมากกว่า 50 ปี มีอัตราการฆ่าตัวตายมากกว่าเพศหญิงถึง 3 เท่า ในขณะที่ประเทศกลุ่มที่มีรายได้ต่ำถึงปานกลาง การฆ่าตัวตายนับเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ 2 ของกลุ่มผู้มีอายุ 15 – 29 ปี โดยกลุ่มวัยรุ่น และหญิงสูงวัยในประเทศกลุ่มนี้ มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงกว่ากลุ่มเดียวกันในประเทศที่มีรายได้สูงกว่า

ดร.มาร์กาเร็ต ชาน ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกกล่าวว่า ผลการศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์การฆ่าตัวตาย ทำให้เราต้องหันมาสร้างความตระหนักรู้ และทำให้ทั่วโลกเห็นความสำคัญของปัญหาระดับโลกนี้ ซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่องเนื่องมายาวนาน โดยได้เน้นว่า การฆ่าตัวตายสามารถป้องกันได้ หากทุกฝ่ายจับมือร่วมกันแก้ปัญหา พร้อมเปิดแคมเปญรณรงค์ต่อเนื่อง A day for 40 seconds of action “แค่ 40 วินาที คุณก็ช่วยได้”  เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน ซึ่งเป็นวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก (World Suicide Prevention Day) ไปจนถึงวันที่ 10 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันสุขภาพจิตโลก เพื่อรณรงค์ให้ทั่วโลกตระหนักถึงปัญหาการฆ่าตัวตายที่เป็นปัญหาใหญ่ของโลก

โครงการดังกล่าว รณรงค์ให้ใช้เวลาเพียง 40 วินาที ในการให้ความสนใจกับปัญหาการฆ่าตัวตายที่เป็นปัญหาระดับโลก เพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการฆ่าตัวตาย และช่วยให้คนที่กำลังมีปัญหาหรือมีแนวโน้มจะฆ่าตัวตายรู้ว่าไม่ได้อยู่เพียงตัวคนเดียว โดยทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญได้ด้วยการปฏิบัติในชีวิตจริงทั้งแบบส่วนตัว และการโพสต์สาธารณะเพื่อร่วมสนับสนุนโครงการนี้ โดยได้ให้ไอเดียง่ายๆ ในการเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญนี้ ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร หรืออยู่ในสถานะใดก็ตาม อาทิ

  • หากคุณกำลังเป็นทุกข์ ใช้เวล่า 40 วินาทีเพื่อเริ่มพูดคุยกับคนที่คุณไว้ใจ
  • หากคุณรู้จักคนที่กำลังทุกข์ ใช้เวลา 40 วินาที เริ่มพูดคุยกับเขา และถามด้วยประโยคง่ายๆ ว่า “เป็นอย่างไรบ้าง”
  • หากคุณเป็นคนทำงาน ใช้เวลา 40 วินาที ในการให้กำลังใจเพื่อนร่วมงาน หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งความช่วยเหลือต่างๆ
  • โพสต์ข้อความ คลิป หรือภาพ เกี่ยวกับการป้องกันการฆ่าตัวตายทางโซเชียลมีเดียของคุณ พร้อมใส่ #40seconds #WorldMentialHealthDay

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขของไทย ได้เปิดเผยเกี่ยวกับสถานการณ์การฆ่าตัวตายในประเทศไทยว่า อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จในครึ่งปีแรก ของปี พ.ศ. 2562 อยู่ที่ ร้อยละ 3.08 ต่อประชากรหนึ่งแสนคน โดยเป็นเพศชายที่มีอายุมากกว่า 45 ปีถึงร้อยละ 80.4 โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการฆ่าตัวตาย ในปี 2561-2562 เป็นปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ ร้อยละ 53.04 ปัญหาจากสุรา ร้อยละ 29 โรคทางกาย ร้อยละ 25.7 ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ร้อยละ 19 โรคทางจิต ร้อยละ 12 และโรคซึมเศร้า ร้อยละ 7.8 และพบว่า ผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายจะไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำใน 1 ปี ถึงร้อยละ 94.27

ในปีนี้ กรมสุขภาพจิต ได้ร่วมจัด โครงการ “หัวใจมีหู HEART WITH EARS” เพื่อรณรงค์ให้คนในสังคมร่วมกันมีบทบาทในการเป็นผู้ฟังที่ดี โดยเริ่มต้นจากการรับฟังคนในครอบครัว คนใกล้ชิด ให้ได้ระบายความเครียด ความทุกข์ในใจ ให้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตมากขึ้น ส่งผลให้ลดการสูญเสีย และลดอัตราการฆ่าตัวตายในสังคมไทย รวมทั้งได้จัดโครงการพัฒนาสร้างจิตอาสาผู้ฟังที่ดี โครงการ “Let Me Hear You” เพื่อร่วมทำกิจกรรม Street Side Listener ช่วยเหลือคนในสังคมที่มีความเครียดต้องการผู้รับฟังที่ดี

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจหรือกำลังประสบปัญหาสุขภาพใจ สามารถโทรปรึกษาไปยังสายด่วนสุขภาพจิต 1323 หรือใช้งานผ่าน Application Sabaijai เพื่อที่จะประเมินตนเองหรือคนใกล้ชิดถึงความเสี่ยงต่อการทำร้ายตนเอง เพิ่มโอกาสช่องทางในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตให้กับสังคม

ข้อมูล องค์การอนามัยโลก และกรมสุขภาพจิต

Related Posts

Send this to a friend