HEALTH

อย.เตือน ตรวจพบซิลเดนาฟิล ในผลิตภัณฑ์กาแฟสำเร็จรูปผสมชนิดผง ตราโกแม็กซ์คอฟฟี่

วันนี้ (2 พ.ค. 66) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหารโดยตรวจพบยาแผนปัจจุบันซิลเดนาฟิล ซึ่งจัดเป็นยาควบคุมพิเศษ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในผลิตภัณฑ์กาแฟสำเร็จรูปผสมชนิดผง ตราโกแม็กซ์คอฟฟี่ ที่ระบุวันผลิต MFG 230922 ควรบริโภค EXP 230924 พร้อมกันนี้ออกคำเตือนประชาชน ไม่ควรซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟสำเร็จรูป ผสมชนิดผง ตราโกแม็กซ์คอฟฟี่ ที่ฉลากระบุรายละเอียดดังกล่าวมารับประทาน เพราะเข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ จึงเป็นอาหารที่ไม่ปลอดภัยในการบริโภค

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้สุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร จากสถานที่จำหน่ายอาหาร ณ เลขที่ 7/127 ซอย 11 หมู่บ้านไลโอ ถนนสวัสดิการ 3 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร และส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยฉลากระบุรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ดังนี้ “กาแฟสำเร็จรูปผสมชนิดผง ตราโกแม็กซ์คอฟฟี่ เลขสารบบอาหาร 12-2-04661-2-0023 ผลิตโดย บริษัท พี วาย อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 79/6-7 หมู่ 4 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 จัดจำหน่ายโดย บริษัท กู๊ดดีลไนซ์ จำกัด 1201/114 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 วันผลิต MFG 230922 ควรบริโภค EXP 230924”

ทั้งนี้ผลการตรวจวิเคราะห์ทางวิชาการ พบยาแผนปัจจุบันซิลเดนาฟิล (Sildenafil) จัดเป็นยาควบคุมพิเศษ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาควบคุมพิเศษ ฉบับที่ 35 ยากลุ่มที่ใช้รักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ จึงเป็นอาหารที่มีสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพ เจือปนอยู่ด้วย เข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจึงเป็นอาหารที่ไม่ปลอดภัยในการบริโภค และ อย. อยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิด

สำหรับข้อแนะนำนั้น ขอเตือนผู้บริโภคให้ระมัดระวังอย่าซื้อ “ผลิตภัณฑ์กาแฟสำเร็จรูปผสมชนิดผง ตราโกแม็กซ์คอฟฟี่” ที่ฉลากระบุรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นมารับประทาน หากมีข้อสงสัยเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถสอบถาม หรือแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย.1556 หรือผ่าน Line@FDAThai, Facebook : FDAThai หรือ E-mail : 1556@fda.moph.go.th ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

Related Posts

Send this to a friend