CRIME

ลอบขาย “เต่านา” กลางตลาดสดรถไฟมหาชัย

เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าพันท้ายนรสิงห์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ 5 กองบังคับการปราบปรามกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์ป้องกันและปราบปรามทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำรวจภูธร ภาค 7 เจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์ป้องกันและปราบปรามทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ออกตรวจการกระทำผิดเกี่ยวกับซื้อขายสัตว์ป่าคุ้มครอง บริเวณตลาดสดรถไฟมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

การตรวจสอบ พบว่า มีการขายเต่านา เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดจับกุม นายวิทยา (สงวนนามสกุล) พร้อมด้วยของกลางเต่านา จำนวน 33 ตัว ก่อนนำส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ตามความผิดใน พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 17 ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซาก สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต และมาตรา 29 ห้ามมิให้ผู้ใดค้าสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าดังกล่าว

ส่วนของกลางทั้งหมด ได้มอบให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

“เต่านา” เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่มีการลักลอบค้ามากที่สุดชนิดหนึ่ง เพื่อนำมาขายผู้ที่ต้องการทำบุญ ด้วยความเชื่อว่า จะทำให้ตัวเองอายุยืนเหมือนเต่า แต่ความจริงแล้ว เต่านาส่วนใหญ่ที่ถูกปล่อย มักจะเสียชีวิต เพราะปล่อยในถิ่นที่อยู่อาศัยที่ไม่เหมาะสม

เต่านาจัดเป็นสัตว์เลื้อยคลาน และเป็นเต่าน้ำจืดในสกุล Malayemys ปัจจุบันถูกจำแนกออกเป็น 3 ชนิด คือ เต่านา เต่านาแม่โขง และเต่านาอีสาน โดยทั้งสามชนิดอาศัยในแหล่งน้ำที่ไม่ลึกมากตามธรรมชาติ ที่มีพืชพรรณริมตลิ่ง อาศัยกินหอยฝาเดียวเป็นอาหาร เต่าที่ได้รับการปล่อยหน้าวัด หรือปล่อยลงแม่น้ำขนาดใหญ่ จึงมีโอกาสรอดน้อยมาก การทำบุญด้วยการปล่อยเต่านา จึงอาจเป็นการทำบาปมากกว่าทำบุญ และยังผิดกฎหมายห้ามซื้อขายและครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองด้วย

สำหรับเต่านาแม่โขง ยังจัดเป็นสัตว์ที่ถูกคุกคามระดับโลกและมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ ในบัญชีแดงของ สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ หรือ IUCN

Related Posts

Send this to a friend