CRIME

ราชทัณฑ์ แจง ยังไม่พิจารณาพักโทษ ผู้ต้องขังคดี “อุ้มฆ่าน้องพลอย”

วันนี้ (17 มี.ค.65) นายณรงค์ จุ้ยเส่ย รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยกรณีสื่อสังคมออนไลน์ แชร์ข่าว นักโทษเด็ดขาดชาย พลกฤต วิเศษ ซึ่งต้องโทษจำคุกคดีฆ่าผู้อื่นและลอบฝังซ่อนเร้นทำลายศพ “น้องพลอย” ในพื้นที่ จ.สระบุรี กำลังจะได้รับการพิจารณาพักการลงโทษ หลังจากได้รับโทษจำคุกอยู่ที่เรือนจำกลางบางขวางมาเพียง 4 ปี 6 เดือน โดยมารดาของผู้เสียชีวิต ซึ่งเป็นผู้เสียหาย ได้เข้าร้องเรียนเรื่องดังกล่าวต่อกระทรวงยุติธรรม

รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ชี้แจงว่า น.ช.พลกฤต ได้ยื่นคำร้องขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อพิจารณาการพักการลงโทษ ซึ่งเป็นสิทธิของผู้ต้องขังทั่วไป แต่การอนุมัติให้ได้รับการพักการลงโทษนั้น มิใช่สิทธิตามกฎหมายที่ผู้ต้องขังทุกคนจะได้รับ โดยกรณี น.ช.พลกฤต มีพฤติการณ์แห่งคดีหรือการกระทำความผิดในคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ เป็นที่สนใจของประชาชน อีกทั้งต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของผู้เสียหายที่ต้องไม่ติดใจเอาความ และได้รับการเยียวยาแล้ว ซึ่งปรากฏว่า น.ช.พลกฤต ยังไม่ได้แสดงถึงความสำนึกผิดต่อการกระทำ รวมถึงยังมิได้ผ่านกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยแต่อย่างใด

รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวอีกว่า กรณีของ น.ช. พลกฤต เป็นเพียงการยื่นเรื่องตามกระบวนการของทางเรือนจำเท่านั้น ไม่ได้พิจารณาคัดเลือกให้ได้รับการพักการลงโทษ เนื่องจากมีพฤติการณ์แห่งคดี ยังมีผลกระทบต่อผู้เสียหายสังคม จะต้องถูกคุมขังจนกว่าจะครบกำหนดโทษตามคำพิพากษาของศาล ทั้งยังต้องคำนึงถึงความได้สัดส่วนของการกระทำความผิดและโทษที่ได้รับ ผลกระทบทางสังคม ศีลธรรม กระบวนการยุติธรรม และประสิทธิภาพในการป้องกันสังคมจากอาชญากรรมในภาพรวมด้วย

ภาพ: แฟ้มภาพขณะแม่ยื่นหนังสือร้องเรียนวานนี้ (16 มี.ค. 65)

Related Posts

Send this to a friend