CRIME

ทนายรณณรงค์ร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบปมตำรวจตรวจหาสารเสพติดเพื่อนแตงโมไม่ครบทุกคน

วันนี้ (14 มี.ค. 65) นายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม เข้ายื่นหนังสือต่อนายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินให้ตรวจสอบการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ในคดีแตงโม-นิดา ประเด็นเรื่องสิทธิในการปฏิเสธการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของกลุ่มเพื่อนแตงโมทั้ง 5 ราย แต่มี 2 ราย ที่ตำรวจไม่สามารถตรวจสารเสพติดได้

นายรณณรงค์เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า มีข้อสังเกตเรื่องที่ตำรวจใช้ดุลพินิจในการตรวจหาสารเสพติดตามกฎหมายใดกับคนบนเรือทั้ง 5 คน ซึ่งมีการตรวจเพียง 3 คน ส่วนอีก 2 คนที่ไม่ตรวจสารฯ อ้างสิทธิปฏิเสธการตรวจตามหลักกฎหมายใด ซึ่งการใช้ดุลพินิจของตำรวจเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 27 แล้วหรือไม่ หรือ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีข้อกฎหมายที่เปิดช่องว่างให้เจ้าหน้าที่รัฐเลือกปฏิบัติได้ต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดได้ จึงอยากให้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบในเรื่องนี้ และในประเด็นความสัมพันธ์ของบุคคลบนเรือบางคน ที่สนิทสนมกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ เพิ่มเติมด้วย

นายรณณรงค์​ กล่าวว่า การตรวจสอบของผู้ตรวจการแผ่นดิน ไม่ถือเป็นการก้าวล่วงอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา แต่เป็นการใช้อำนาจตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายและหาช่องว่างทางกฎหมายเพื่อเสนอแนวทางแก้ไขในอนาคต หากพบช่องว่างก็จะได้รีบดำเนินการแก้ไขต่อไป

ด้านนายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกล่าวว่า คดีนี้อยู่ในความสนใจของสังคม ซึ่งจะนำเรื่องนี้เข้าตรวจสอบว่าอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานตรวจการแผ่นดินหรือไม่ หากอยู่ในหน้าที่ก็จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ ซึ่งจะดำเนินการด้วยความรวดเร็ว รอบคอบ ครบถ้วน และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

Related Posts

Send this to a friend