BANGKOK

รองผู้ว่าฯ กทม. ส่งเสริมทักษะวิชาการนักเรียนสังกัด กทม. “ช้างน้อยวิชาการ”

รองผู้ว่าฯ กทม. ส่งเสริมทักษะวิชาการนักเรียนสังกัด กทม. “ช้างน้อยวิชาการ” พร้อมส่งตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ

วันนี้ (29 มี.ค. 67) นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร “ช้างน้อยวิชาการ” ประจำปี พ.ศ.2567 โดยกล่าวว่า การแข่งขันทักษะทางวิชาการนี้ แสดงถึงการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ อันเป็นการแสดงความสามารถ สร้างประสบการณ์ ซึ่งเป็นการพัฒนาตนเอง ได้มีโอกาสฝึกฝนความมีระเบียบวินัย เคารพกฎ กติกา มารยาท และสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ส่งผลให้มีการพัฒนาทักษะรอบด้าน

นายศานนท์ กล่าวว่า ต้องขอแสดงความชื่นชมในความสามารถของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ขอเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนและคณะครูที่เข้าร่วมการแข่งขันแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ และขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนและคณะครูที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ให้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุด แสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อแสดงถึงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของกรุงเทพมหานครให้เป็นที่ยอมรับต่อไป

“หัวใจสำคัญของการสอบไม่ใช่เรื่องของผลคะแนน แต่เราอย่าเอาความมั่นใจ อย่าเอาความฝันของเด็กออกไป การแข่งขันช้างน้อยวิชาการครั้งนี้ น่าจะให้ความฝันของเด็กที่ชนะเลิศ แต่ก็อย่าเอาความมั่นใจของเด็กที่ไม่ชนะเลิศออกไป ขออนุญาตสนับสนุนให้มีงานแบบนี้ต่อไป และทำให้เด็กของกรุงเทพมหานครดีขึ้นต่อไป” รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าว

สำหรับการแข่งขันช้างน้อยวิชาการ 2567 จัดให้มีการแข่งขัน 47 รายการ ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยผู้ชนะการแข่งขันได้รับโล่พร้อมรางวัล ประกอบด้วย

1.ประเภทบุคคล รางวัลชนะเลิศ จำนวน 25 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 26 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 24 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท รางวัลชมเชย จำนวน 56 รางวัล รางวัลละ 500 บาท

2.ประเภททีม รางวัลชนะเลิศ จำนวน 74 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 67 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 62 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท รางวัลชมเชย จำนวน 144 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันครั้งนี้ จะได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ซึ่งเป็นโอกาสให้นักเรียนได้ก้าวไปสู่การแข่งขันระดับประเทศ อันเป็นการยกระดับการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครต่อไป

Related Posts

Send this to a friend