BANGKOK

กทม. ทำความสะอาดใหญ่สวนปทุมวนานุรักษ์ เตรียมเปิดเร็ว ๆ นี้

กทม. ทำความสะอาดใหญ่สวนปทุมวนานุรักษ์ เตรียมเปิดให้บริการประชาชนเร็ว ๆ นี้

วันนี้ (12 เม.ย.66) เวลา 06.30 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรม Big Cleaning ทำความสะอาดสวนปทุมวนานุรักษ์ ปรับปรุงพื้นที่เตรียมเปิดให้บริการประชาชนย่านปทุมวัน โดยมี นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายสุขสันต์ กิตติศุภกร รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตปทุมวัน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม

สำหรับกิจกรรม Big Cleaning ทำความสะอาดสวนปทุมวนานุรักษ์ จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและมูลนิธิปทุมวนานุรักษ์ ต้องการปรับปรุงพื้นที่และภูมิทัศน์ภายในสวนปทุมวนานุรักษ์ เขตปทุมวัน ที่จัดสร้างโดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และมอบให้มูลนิธิปทุมวนานุรักษ์ดูแลรับผิดชอบ โดยมีความประสงค์ที่จะส่งมอบสวนปทุมวนานุรักษ์ให้กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานดูแลรับผิดชอบในการเปิดให้บริการเป็นสวนสาธารณะสำหรับประชาชนทั่วไป โดยกิจกรรมฯ ในวันนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันฉีดล้างทำความสะอาดพื้นที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งต้นไม้ สนามหญ้า รวมถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยเตรียมพร้อมเปิดให้บริการประชาชน

ทั้งนี้ สวนปทุมวนานุรักษ์ จัดเป็นสวนสาธารณะระดับชุมชน มีพื้นที่ 38 ไร่ 1 งาน 73 ตารางวา ตั้งอยู่บริเวณถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน โดยจัดสรรพื้นที่ภายในเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 จัดสร้างในลักษณะสวนป่า โดยการปลูกต้นไม้ให้เจริญเติบโตตามธรรมชาติ ส่วนที่ 2 จัดทำเป็นสวนอเนกประสงค์มีสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับการให้บริการเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติรวมถึงเป็นพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นให้แก่คนกรุงเทพมหานคร

Related Posts

Send this to a friend