BANGKOK

วาเลนไทน์ชื่นมื่น เหล่าคู่รักกุมมือจดทะเบียนสมรสที่บางรัก

วันนี้ (14 ก.พ. 66) นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สายลมแห่งรัก Silom of Love @Bangrak” โดยมี คณะผู้จัดงาน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเดินแห่ขบวนขันหมากจำลอง จากลานดาดฟ้า ชั้น 17 อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ถนนสีลม เขตบางรัก ผ่านประตูเงินประตูทอง มายังบริเวณหน้าเวทีเพื่อเข้าสู่พิธีรดน้ำสังข์ เพื่อสืบสานประเพณีการแต่งงานแบบไทยให้คงไว้

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรัก แม้จะเป็นประเพณีแบบตะวันตก แต่ปัจจุบันได้แพร่หลายสู่สากลเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก สำหรับประเทศไทยนั้นคู่รักหลายคู่ถือเอาวันดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างครอบครัวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ด้าน ผู้อำนวยการเขตบางรัก กล่าวว่า ในทุกปี สำนักงานเขตบางรักจะได้รับความนิยมจากคู่รักทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาจดทะเบียนสมรสเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีชื่อมงคล ดังนั้น ทางเขตจึงจัดให้มีการจดทะเบียนสมรสนอกสถานที่ขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในการจดทะเบียนสมรสที่เขตบางรัก

สำหรับงาน “สายลมแห่งรัก Silom of Love @Bangrak” กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตบางรัก ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตบางรัก บริษัท ยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ตลอดจนผู้สนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จัดขึ้นเพื่อให้บริการจดทะเบียนสมรสนอกสถานที่ในวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์ และอำนวยความสะดวกแก่คู่รักที่มีความประสงค์จดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขตบางรัก เนื่องจากมีชื่ออันเป็นมงคล อีกทั้งเพื่อกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการจดทะเบียนสมรสซึ่งก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย อันเป็นการส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวมีความอบอุ่น เข้มแข็ง และมั่นคง

Related Posts

Send this to a friend