TECH

ดีเอ็กซ์ซี เทคโนโลยี จับมือ เอสซีจี ใช้ระบบออโตเมชั่นบนระบบคลาวด์ เสริมแกร่ง-ความปลอดภัย

ดีเอ็กซ์ซี เทคโนโลยี ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีชั้นนํา จับมือ เอสซีจี ประกาศความร่วมมือด้านเทคโนโลยี เพื่อนำเอสซีจีสู่องค์กรดิจิทัล สอดรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียุคใหม่ ด้วยการใช้นวัตกรรม ยกระดับระบบโครงสร้างไอทีพื้นฐาน (IT Infrastructure) โดยการใช้ระบบออโตเมชั่น (Automation) หรือระบบควบคุมอัตโนมัติ บนระบบคลาวด์ (Cloud) เพื่อการทำงานที่สะดวก รวดเร็ว ข้อมูลมีความปลอดภัยสูง อีกทั้งมีความคล่องตัวด้วยระบบ ที่สามารถยืดหยุ่น ตามความต้องการใช้งานในอนาคต (IT Outsourcing) เช่น การขยายพื้นที่รองรับข้อมูล นำเสนอนวัตกรรมตรงใจ ทั้งลดการใช้พลังงาน ตอบรับเป้าหมายองค์กรสู่ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero 2050 ตามแนวทาง ESG ในอีก 5 ปีข้างหน้า

นายอภิชาต อรุณคุณารักษ์ กรรมการผู้จัดการและผู้จัดการทั่วไป ประจําประเทศไทยของ ดีเอ็กซ์ซี เทคโนโลยี กล่าวว่า “เราได้มีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับเอสซีจี เพื่อทำความเข้าใจถึงความต้องการขององค์กร รวมไปถึงความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เราสามารถนำองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญที่มี มาออกแบบแผนเชิงกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่จะสามารถส่งเสริมการปฏิบัติงานของเอสซีจีได้ทั่วทั้งองค์กร และสามารถตอบโจทย์ ความต้องการของลูกค้า ซึ่งการนำระบบอัตโนมัติที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมีความสำคัญอย่างมาก ในการทำให้ทั้งสามกลุ่มธุรกิจหลัก สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพในการทำงานที่เพิ่มขึ้น และสามารถสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าได้มากขึ้น ขณะเดียวกันก็สามารถเพิ่มขีดความสามารถ ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อีกด้วย”

“ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ ดีเอ็กซ์ซีได้ทำการพัฒนานวัตกรรมออโตเมชั่น ในการจัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ ให้สามารถทำงานได้อย่างสะดวก แม่นยำและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมถึงเพิ่มความปลอดภัยด้านสารสนเทศ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่กระทบต่อความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งรองรับการใช้งานจริงจากทั้งสามกลุ่มธุรกิจหลักของเอสซีจี ได้แก่ ธุรกิจซีเมนต์ และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ (SCGC) และธุรกิจแพคเกจจิ้ง (SCGP)”

ด้าน นายยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ การบริหารกลาง เอสซีจี กล่าวว่า “เอสซีจี มุ่งพัฒนาการทำงาน ที่ตอบสนองต่อความต้องการใหม่ๆ ของลูกค้าอยู่เสมอ การขยายความร่วมมือกับดีเอ็กซ์ซี เพื่อยกระดับโครงสร้างไอทีพื้นฐาน (IT Infrastructure) และกระบวนการทำงาน ด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ หรือ ออโตเมชั่น (Automation) ถือเป็นรากฐานสำคัญ ที่จะช่วยพัฒนานวัตกรรมและโซลูชันใหม่ๆ ได้อย่างคล่องตัวฉับไว มีความยืดหยุ่นพร้อมรับมือ ต่อการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งสามารถให้บริการลูกค้า ได้อย่างต่อเนื่องราบรื่น ภายใต้ความปลอดภัยขั้นสูง ซึ่งตอบโจทย์การดูแลลูกค้าในยุคที่ความรวดเร็ว และปลอดภัยของข้อมูล มีความสำคัญอย่างมาก ขณะเดียวกัน เทคโนโลยีทั้งหมดที่กล่าวถึงเป็นเทคโนโลยี ที่ทำงานบนระบบคลาวด์ (Cloud) จึงช่วยลดการใช้ไฟฟ้า ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ สอดคล้องกับเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในปี 2593 หรือ Net Zero 2050 ของเอสซีจี ซึ่งผมเชื่อมั่นว่าความร่วมมือครั้งนี้จะประสบผลสำเร็จด้วยดีอย่างเช่นที่เป็นมา”

“สำหรับความร่วมมือที่ผ่านมา ดีเอ็กซ์ซีและเอสซีจี มุ่งพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การบำรุงรักษาและอัพเกรดระบบ รวมไปถึงการดูแลแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น การอัพเกรดและการย้ายระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning – ERP) ไปยังระบบคลาวด์ได้สำเร็จโดยไม่กระทบต่อการใช้งาน และช่วยเสริมความรวดเร็ว ในการทำงานมากขึ้น ตลอดจนมีความคล่องตัวในการปรับขยาย หรือลดขนาดระบบ เพื่อรองรับปริมาณข้อมูล และการใช้งานในอนาคต”

Related Posts

Send this to a friend