Home Posts tagged Saveจะนะ
FEATURE

เปิดเส้นทางการ ‘ทวงคืนผืนดินบ้านเกิด’ #Saveจะนะ ‘นิคมอุตสาหกรรมจะนะ’ โครงการที่ไร้ความเป็นธรรมของ ศอ.บต.

นิคมอุตสาหกรรมฯ จะนะ แผนเมืองก้าวหน้าในอนาคต ใต้ปีก ศอ.บต. สู่ชนวนความขัดแย้งในพื้นที่อำเภอจะนะ ‘จะนะ’ หนึ่งใน 4 อำเภอของจังหวัดสงขลาที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มพื้นที่เหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ท่ามกลางสภาพภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลให้