ENVIRONMENT

‘จะนะรักษ์ถิ่น’ บุกถามความคืบหน้า SEA เลขาฯ สภาพัฒน์ โต้ระบุเวลาแน่ชัดไม่ได้ ต้องถกทุกฝ่าย

‘จะนะรักษ์ถิ่น’ บุกถามความคืบหน้า SEA หลังผ่านมติ ครม. มาเดือนครึ่ง เลขาฯ สภาพัฒน์ โต้ ระบุกรอบเวลาแน่ชัดไม่ได้ ต้องถกผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย-ดำเนินการรัดกุม ย้ำ นายกฯ มุ่งมั่นแก้ปมจะนะ

วันนี้ (27 ม.ค. 65) เวลา 13:15 น. เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น เข้ายื่นหนังสือต่อ ดร. ดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อขอทราบความคืบหน้าการดำเนินการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เรื่องการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการดำเนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” ในประเด็นดังต่อไปนี้

  1. ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2564 จนถึงปัจจุบันสศช. ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างไรไปแล้วบ้าง ?
  2. สศช. ได้ออกแบบวางแผนการดำเนินงานจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ SEA) ตามมติคณะรัฐมนตรี 14 ธันวาคม 2564 อย่างไร ?
  3. ปัจจุบัน สศช. ได้มีการยกร่างหรือออกประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์แนวทางหรือกฎระเบียบ เพื่อรองรับการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) อย่างไรหรือไม่ ?
  4. สศช. วางแนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ไว้อย่างไรบ้าง ?
  5. สศช. ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานใดในสังกัด เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เพื่อทางเครือข่ายจะได้ประสานงานติดตามเรื่องการดำเนินการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ (SEA) ในโอกาสต่อไป

ด้าน ดร. ดนุชา เลขาฯ สศช. ระบุว่า สศช. อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 14 ธันวาคม 2564 โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก็มีนโยบายให้ทำการศึกษาเรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจน และเคยมอบหมายให้นายสุพัฒนพงศ์ พันธุ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่ไปพูดคุยด้วยแล้ว จึงอยากให้มั่นใจในความตั้งใจของรัฐบาลต่อการดำเนินการในเรื่องนี้

“อย่างไรก็ตาม การศึกษา SEA จำเป็นต้องคุยกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด ทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย พร้อมหาคนมาทำการศึกษา ก็ต้องประสานกับสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ที่เครือข่ายระบุต่อไป รวมไปถึงดูเรื่ิงงบประมาณที่คงไม่ติดอุปสรรคอะไร” ดร. ดนุชา กล่าว

เลขาฯ สศช. กล่าวว่า สศช. จะพิจารณากลไกเพื่อศึกษาเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ พร้อมส่งคณะทำงานลงไปพูดคุยในระยะต่อไป อย่างไรก็ตาม สศช. ยังไม่สามารถระบุกรอบเวลาที่แน่ชัดได้ เนื่องจากต้องกำหนดพื้นที่ศึกษาให้ชัดเจน และดำเนินการให้รัดกุม

นอกจากนี้ นายรุ่งเรือง ระหมันยะ ผู้แทนเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น เน้นย้ำว่าทางเครือข่ายยินดีร่วมมือกับ สศช. อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ สศช. ตอบกลับหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 15 วัน

Related Posts

Send this to a friend