Home Posts tagged โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
KNOWLEDGE

นวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง หนุนเด็กด้อยโอกาส เรียนต่อสายอาชีพ ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน

กสศ. ลงนามความร่วมมือกับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (อว.) และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) จับมือ 66 สถาบันการศึกษาบ่มเพาะนักศึกษาทุนเกือบห้าพันคน ค้นหาเด็กเรียนดีแต่ยากจนให้ได้ศึกษาต่อในสายอาชีพ นายสุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กล่าวว่า
KNOWLEDGE

นักเรียนทุนนวัตกรรมฯ แนะ พลิกวิกฤตโควิด-19 เป็นโอกาสทบทวนความรู้ ใช้เวลากับครอบครัว

ในช่วงที่สถาบันการศึกษาทุกระดับชั้นทั่วประเทศต้องปิด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่คืบหน้าอย่างรวดเร็ว นักเรียน นักศึกษา บางส่วนอาจจะรู้สึกชอบใจที่ได้ลองระบบการเรียนออนไลน์ หรือบางคนอาจจะชอบที่ไม่ต้องฝ่าการจราจรไปเรียน แต่สำหรับเด็กนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้อย่างมาก เพราะหลายๆ คนต้องฝึกงาน
KNOWLEDGE

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับเยาวชนด้อยโอกาส ช่วยคนได้มากกว่าที่คิด

นางสาวมากรือซง บือราเฮง นักเรียนที่ได้รับทุนจาก กสศ. และได้รับโอกาสในการศึกษาที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี เล่าว่า ด้วยความที่ตัวเองเป็นเสาหลักของครอบครัว ต้องดูแลทุกคน ทั้ง แม่ที่พิการทางสมองและเป็นโรคซึมเศร้า และพี่ชายพิการทางสมองตั้งแต่เด็ก ส่วนคุณพ่อนั้นเสียชีวิตไปตั้งแต่มากรือซงอยู่ชั้น ป3 ส่วนพี่สาวก็ไปทำงานต่างจังหวัดไม่สามารถติดต่อได้
KNOWLEDGE

กสศ.เปิดรับสมัครโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 63 หนุนเยาวชนช้างเผือก ม.3 ม.6/ปวช.3 เก่ง-ดี-มีฝีมือ 2,450 ทุน

กสศ.ประกาศผล 43 สถานศึกษาสายอาชีพ ร่วมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2563 หนุนเยาวชนช้างเผือก ม.3 ม.6/ปวช.3 หรือเทียบเท่า เก่ง–ดี–มีฝีมือ 2,450 ทุน เปิดรับสมัคร ระหว่าง 1ก.พ.-2 มี.ค.2563 วันนี้ (19 ม.ค. 63) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ระหว่างวันที่ 19 -20 มกราคม 2563