Home Posts tagged อาหารเจ
Health

เตือนเลือกอาหารเจให้ดี หลังพบผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื้อสัตว์ มี DNA สัตว์ปนเปื้อน ผักดองมีวัตถุกันเสียเกินมาตรฐาน

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลกินเจ (วันที่ 28 กันยายน ถึง วันที่ 7 ตุลาคม 2562) ผู้ที่กินเจ จะงดการบริโภคเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ และผักที่มีกลิ่น แล้วบริโภคอาหารที่ทำจากแป้ง ธัญพืช ผักและผลไม้ โดยอาหารที่นิยมบริโภคในเทศกาลนี้ ได้แก่
Health

กรมอนามัย เตือน ล้างผักให้สะอาดก่อนปรุงอาหาร ระวังสารพิษตกค้างในพืชผัก อันตรายถึงชีวิต

กรมอนามัย เตือน ล้างผักให้สะอาดทุกครั้งก่อนปรุงอาหาร โดยเฉพาะในเทศกาลกินเจ แนะหลีกเลี่ยงผักนอกฤดูกาล พร้อมประกาศหนุนนโยบายแบนสารเคมีเกษตร 3 ชนิด หลังพบสารเคมีตกค้างในพืขผัก โดยเฉพาะผักสดยอดนิยม 10 ชนิดในตลาด เตือนได้รับปริมาณมากอาจหน้ามืด หรือหัวใจวาย แต่หากปริมาณน้อย แต่สะสมนานๆ เสี่ยงมะเร็งได้ แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า