Home Posts tagged สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
WORLD

ครั้งหนึ่งในชีวิต รับเสด็จโป๊ปฟรังซิส ความประทับใจไม่รู้ลืมของคริสตศาสนิกชนในประเทศไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส พระประมุขพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก และพระประมุขแห่งนครรัฐวาติกัน ลำดับที่ 266 เสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของรัฐบาลไทยและสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
WORLD

พิธีบูชาขอบพระคุณ (พิธีมิสซา) ครั้งประวัติศาสตร์ พร้อมองค์สมเด็จพระสันตะปาปา ที่สนามศุภชลาศัย

ในโอกาสที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส องค์พระประมุขแห่งพระศาสนจักรคาทอลิก ผู้แทนพระองค์ของพระคริสตเจ้าบนโลกนี้ เสด็จเยี่ยมเยือนประเทศไทย คาทอลิกจากกลุ่มชุมชนวัดคาทอลิกทั่วประเทศและพี่น้องคริสตชนจากประเทศต่างๆ เดินทางมาร่วมจิตใจกันในพิธีบูชาขอบพระคุณ (พิธีมิสซา) ณ สนามศุภชลาศัย อันเป็นพระกรณียกิจสำคัญประการหนึ่งของการเสด็จเยือนประเทศไทยในครั้งนี้
WORLD

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสชื่นชมพัฒนาการของไทย

วันนี้ (21 พ.ย. 62) เวลา 09.30 น. ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ประทานพระดำรัสคณะทูตานุทูต คณะรัฐมนตรี แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน กว่า 400 คน ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระสันตะปาปาฯ ยินดีที่ได้มาเยือนผืนแผ่นดินไทย อันอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย และยังเป็นประเทศที่ยังคงรักษามรดกทางจิตวิญญาณและวัฒนธรรม
WORLD

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จมายังโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์เพื่อประทานพระพร แก่ผู้เจ็บป่วยและบุคลากรทางการแพทย์

วันนี้ (21 พ.ย. 62) เวลา 11 นาฬิกา 15 นาที สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จโดยรถยนต์พระประเทียบ มายังโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ถนนสาทร กรุงเทพมหานคร เมื่อเสด็จถึงยังโรงพยาบาลแล้ว สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จไปประทับรถยนต์พระประเทียบเปิดประทุน ซึ่งจะเคลื่อนผ่านบรรดาประชาชน และนักศึกษาจากวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ที่มารอเฝ้าตลอดสองข้างทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบางส่วนเป็นผู้พิการ และผู้สูงอายุ
WORLD

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เข้าเฝ้า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

วันนี้ (21 พ.ย. 62) เวลา 10.00 น. เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ประมุขแห่งคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก และนครรัฐวาติกัน ซึ่งเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช มีพระดำรัสรับเสด็จ ความว่า “ขอถวายพระพร
WORLD

รัฐบาลไทยถวายการต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส อย่างสมพระเกียรติ

วันนี้ (21 พ.ย.62) เมื่อเวลา 9 นาฬิกา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส พระประมุขแห่งนครรัฐวาติกัน และพระศาสนจักรคาทอลิก เสด็จไปยังทำเนียบรัฐบาล ในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการ โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี เฝ้ารับเสด็จ ก่อนที่จะประทานพระดำรัสแก่รัฐบาล ข้าราชการ และทูตานุทูต สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
WORLD

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จถึงราชอาณาจักรไทยแล้ว

วันนี้ (20 พฤศจิกายน 2562) เมื่อเวลา 11.48 น. เครื่องบินพระที่นั่งซึ่งออกเดินทางจากกรุงโรม เดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 โดยมีผู้แทนพระองค์ ผู้แทนรัฐบาล และสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสมีพระปฏิสันถารกับผู้แทนพระองค์ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่เฝ้ารับเสด็จ จากนั้น
EVENT

สรุปกำหนดการในการเยือนราชอาณาจักรไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เป็นพระสันตะปาปาองค์ที่ 266 ของพระศาสนจักร พระนามเดิมว่า ฮอร์เก มาริโอ แบร์โกลิโอ เป็นพระสันตะปาปาพระองค์แรกที่เป็นนักบวช คณะแห่งพระเยซูเจ้า (เยสุอิต) ซึ่งมีชื่อเสียงด้านการศึกษา ค้นคว้า ส่งเสริมวัฒนธรรม และเคารพในสิทธิมนุษยชน และความแตกต่างของชาติพันธุ์ ทรงรับศีลบวชเป็นบาทหลวงเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 1969
EVENT

แถลงข่าวกำหนดการสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าว แจ้งกำหนดการในการเยือนราชอาณาจักรไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ระหว่างวันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย โดยเน้นที่การต้อนรับแบบเรียบง่าย เปิดโอกาสให้เยาวชน และประชาชนได้เข้าถึงพระองค์ได้มากที่สุด คาดมีผู้เข้าร่วมชมพระบารมีและร่วมกิจกรรมสูงถึง 60,000 – 70,000