EVENT

แถลงข่าวกำหนดการสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าว แจ้งกำหนดการในการเยือนราชอาณาจักรไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ระหว่างวันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย โดยเน้นที่การต้อนรับแบบเรียบง่าย เปิดโอกาสให้เยาวชน และประชาชนได้เข้าถึงพระองค์ได้มากที่สุด คาดมีผู้เข้าร่วมชมพระบารมีและร่วมกิจกรรมสูงถึง 60,000 – 70,000 คน พร้อมการถ่ายทอดสดทั่วประเทศผ่านสถานีโทรทัศน์ NBT

มงซินญอร์ ดร.วิษณุ ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

มงซินญอร์ ดร.วิษณุ ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส จะออกเดินทางโดยเครื่องบินพระที่นั่งจากท่าอากาศยานฟูมิชิโน กรุงโรม ประเทศอิตาลีช่วงค่ำวันที่ 19 พฤศจิกายน และจะเดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน 6 ในเวลา 12.30 น. วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

จากนั้น ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 รัฐบาลไทยจะจัดพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ ณ บริเวณลานด้านหน้าทำเนียบรัฐบาล โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระสันตะปาปา ณ ห้องรับรอง “งาช้าง” ภายในทำเนียบรัฐบาล และสมเด็จพระสันตะปาปา จะทรงปราศรัยกับคณะรัฐบาล ข้าราชการ และทูตานุทูตภายในตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล ก่อนจะเสด็จเข้าเฝ้าและมีพระปฏิสันถารกับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาน สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ในช่วงเวลา 10.00 น. จากนั้นจะเดินทางไปประทานโอวาทที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

ในเวลา 16.55 น. สมเด็จพระสันตะปาปา จะเสด็จเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เป็นการส่วนพระองค์ ก่อนเดินทางไปประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณ (พิธีมิสซา) และทรงเทศน์ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานในสนามศุภชลาศัยแล้วทั้งสิ้นกว่า 35,000 คน โดยทางสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการสำรองพื้นที่สนามเทพหัสดินทร์ เพื่อรองรับความต้องการของผู้ที่อยากเข้าเฝ้าฯ พระสันตะปาปาเพิ่มเติม โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระสันตะปาปา จะเสด็จไปปราศรัย และพบกับคณะบาทหลวง นักบวชชายหญิง นักพรต สามเณร ผู้ฝึกหัด และครูคำสอน ณ วัดคาทอลิกนักบุญเปโตร สามพราน และพบบรรดาบิชอปของไทย และสหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเชีย และพบคณะนักบวชเยสุอิตในปะรเทศไทย บริเวณสักการะสถานบุญราศีนิโลคาสบุญเกิด กฤษบำรุง ซึ่งคาดว่ากำหนดการในช่วงเช้าวันนี้จะมีผู้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาประมาณ 20,000 คน

จากนั้นในเวลา 15.20 น. สมเด็จพระสันตะปาปาจะทรงปราศรัย และพบปะกับผู้นำคริสตชนนิกายต่างๆ และผู้นับถือศาสนาอื่นๆ ในประเทศไทย ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนจะเดินทางไปยังอาสนวิหารอัสสัมชัญบางรัก เพื่อทำพิธีบูชาขอบพระคุณสำหรับเยาวชน ก่อนจะมีพิธีอำลาส่งเสด็จในวันที่ 23 พฤศจิกายน เวลา 09.15 น. ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 6 โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะทรงเสด็จออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังกรุงโตเกียวด้วยสายการบินไทย

อาจารย์ชัยณรงค์ มณเทียรวิเชียรฉาย ที่ปรึกษาสมณสภาสื่อสารสังคม สันตะสำนัก

อาจารย์ชัยณรงค์ มณเทียรวิเชียรฉาย ที่ปรึกษาสมณสภาสื่อสารสังคม สันตะสำนัก กล่าวเสริมว่า กิจกรรมต่างๆ เน้นที่ความเรียบง่าย แต่มีคุณค่า เปิดโอกาสให้คนได้ชื่นชมพระบารมีของสมเด็จพระสันตะปาปาอย่างใกล้ชิด โดยกิจกรรมที่สนามศุภชลาศัยจะมีการจัดเตรียม Pope Mobile เป็นรถในลักษณะเดียวกับรถแห่ที่ใช้เมื่อพระสันตะปาปาไปเยือนสถานที่ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้ใกล้ชิดกับพระองค์ ส่วนกิจกรรมพิธีมิสซา และเทศน์สำหรับเยาวชน จะเป็นกิจกรรมที่เน้นความเรียบง่าย แต่มีค่าสำหรับเยาวชนกว่า 7,000 คน ที่จะมีโอกาสได้เข้าเฝ้า โดยทางคณะผู้จัดงานจากวาติกัน ยังเน้นย้ำเรื่องการอนุญาตให้เยาวชนแต่งกายได้ตามความเหมาะสม เป็นตัวของตัวเอง ไม่จำเป็นต้องบังคับเรื่องการแต่งกายอีกด้วย เนื่องจากเยาวชนมีความสดใส และมีความเป็นตัวของตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่สวยงาม

Pope Mobile ที่เคยใช้ในประเทศอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนได้ใกล้ชิดสมเด็จพระสันตะปาปา

ทั้งนี้ บาทหลวงอนุชา ไชยเดช ผู้อำนวยการ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ได้เปิดเผยว่า ภาครัฐได้ให้ความร่วมมือ และความอนุเคราะห์อย่างดี โดยจะมีการถ่ายทอดสดพิธีมิสซาที่สนามศุภชลาศัย ทาง สถานีโทรทัศน์ NBT และถ่ายทอดสดพิธีมิสซาสำหรับเยาวชนที่ อาสนวิหารอัสสัมชัญบางรัก ทางสถานีโทรทัศน์ MCOT โดยได้เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีสื่อมวลชนจากประเทศไทยลงทะเบียนเข้าร่วมงานแล้วถึง 98 ทีม สื่อมวลชนจากต่างประเทศ 159 ทีม พร้อมด้วยสื่อมวลชนที่ติดตามคณะของสมเด็จพระสันตะปาปาอีก 70 ท่าน โดยจะมีการเปิดศูนย์สื่อมวลชนที่โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ ในวันที่ 20 พฤศจิกายนนี้

บาทหลวงอนุชา ไชยเดช ผู้อำนวยการ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Related Posts

Send this to a friend