Home Posts tagged ตุรกี
Politics

“จุรินทร์” นำทัพ “เซลส์แมนประเทศ” ลุยตุรกี ขายรวดเดียว 15,000 ล้านบาท เปิดการค้ากับ “ตุรกี”

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปฏิบัติภารกิจในการเยือน กรุงอีสตันบูล ประเทศตุรกี วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 โดยเวลา 10.00 – 10.30 น. เป็นประธานการลงนามข้อตกลง หรือ MOU ในกลุ่มสินค้ายางพารา และผลิตภัณฑ์ สินค้าอาหาร ระหว่างนักธุรกิจไทยและตุรกี