Home Posts tagged ซีพีเอฟ
COVID-19

ชาวเขา รร.บ้านแม่ระเมิง จ.ตาก ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 บริหารจัดการผลผลิตไข่

การระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบให้โรงเรียนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ มีมาตรการให้นักเรียนงดเดินทางมาที่โรงเรียน โดยให้เรียนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อหลีกเลี่ยงและควบคุมการแพร่ระบาด แต่สำหรับ “โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง” ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ซึ่งนักเรียนเกือบทั้งหมด
BUSINESS

ธุรกิจผลิตอาหารรักษาระดับมาตรการป้องกันสูงสุดตลอดห่วงโซ่การผลิตจนถึงผู้บริโภค

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด มหาชน หรือ ซีพีเอฟ ยังคงรักษาระดับมาตรการป้องกันสูงสุดตลอดห่วงโซ่การผลิตจากโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์มปศุสัตว์ โรงงานแปรรูปอาหาร การขนส่ง คู่ค้าและช่องทางจำหน่าย ตลอดจนพนักงานทั้งไทยและแรงงานต่างชาติให้ได้รับการดูแลตามมาตรฐานป้องกันโรคสูงสุด เดินหน้าส่งมอบอาหารปลอดภัยในภาวะวิกฤตให้ผู้บริโภคอย่างเพียงพอ นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ
SOCIAL RESPONSIBILITY

ซีพี – ซีพีเอฟ มอบหน้ากากอนามัยและกุ้งซีพี แปซิฟิก หนุนรัฐเดินหน้าสู้โควิด-19

เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบ “หน้ากากอนามัยซีพี” จำนวน 200,000 ชิ้น ให้แรงงานต่างด้าวและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ที่มีการระบาดของโควิด-19 รุนแรง โดยมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 30,000 ชิ้นผ่านศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) สำหรับแจกจ่ายให้ แรงงานต่างด้าว และ กลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดระยอง ส่วนที่เหลือ
SOCIAL RESPONSIBILITY

CPF ร่วมกับมูลนิธิ LPN ส่งอาหารจากใจ ช่วยแรงงานต่างด้าวในสมุทรสาคร ต้านวิกฤติ COVID-19

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ นำผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย มอบให้มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (Labour Protection Network : LPN) ภายใต้โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” เพื่อนำไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องแรงงานต่างด้าวและประชาชนที่ต้องกักตัวในหอพักที่ตลาดกลางกุ้ง ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
BUSINESS

ซีพีเอฟ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ผู้ทำคุณประโยชน์ ในการป้องกัน ASF” ดันหมูไทยปลอดโรค

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อเชิดชูเกียรติ “ผู้ทำคุณประโยชน์ ในการป้องกัน ASF ในสุกร” แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ในฐานะผู้ร่วมสนับสนุนมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคแอฟริกันสไวน์ฟีเวอร์ หรือ ASF ในสุกร ทำให้ประเทศไทยยังคงสถานะประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียที่ปลอดจากโรคดังกล่าว
BUSINESS

แพทย์ ยืนยันอาหารทะเลปลอดภัยสามารถรับประทานได้ ด้านซีพีย้ำ กุ้ง “ซีพี แปซิฟิก” ปลอดภัยไร้โควิด-19

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ยืนยัน “การ์ดไม่ตก” คงมาตรการป้องโควิดเข้มงวด พร้อมยกระดับป้องกันโรคตั้งแต่ฟาร์มถึงโต๊ะอาหาร (From Farm to Table) และในโรงงานหลังล็อคดาวน์สมุทรสาคร ย้ำกุ้งสดและผลิตภัณฑ์กุ้งปลอดภัยกินได้ไม่มีโรค นายไพโรจน์ อภิรักษ์นุสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจสัตว์น้ำ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า บริษัทยังคงมาตรการป้องกันโรคโควิด-19
ENVIRONMENT

ชวนคนรุ่นใหม่ปลูกป่าเปลี่ยนโลกสู่ความยั่งยืน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จัดกิจกรรม CP for Sustainability ปู๊นปู๊นไปปลูกป่า ชวนคนรุ่นใหม่ร่วมเปลี่ยนโลกอีกครั้งกับการเรียนรู้การปลูกป่า ปลูกจิตสำนึกรักษ์ป่า รักษ์โลก ภายใต้แนวคิด No One is too small to make a change ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ก็เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้ โดยมี นายนเรศ สวัสดิกุลวัฒน์
BUSINESS

CPF เปิด 2 จุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใกล้แหล่งปลูก เพิ่มความมั่นใจเกษตรกรมีแหล่งรับซื้อแน่นอน

โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ สร้างความมั่นใจเกษตรกรช่วงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตั้งจุดรับซื้อผลผลิตใกล้แหล่งปลูกของเกษตรกรเพิ่มอีก 2 จุดในจังหวัดอุทัยธานี และนครราชสีมา เสริมการรับซื้อผลผลิตหน้าโรงงาน 15 แห่งทั่วประเทศ ยืนยันรับซื้อเฉพาะผลผลิตที่มาจากแหล่งปลูกที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้อง ไม่บุกรุกป่า นายวรพจน์
BUSINESS

แนะผู้บริโภคเลือกซื้อเนื้อหมูสะอาด ปลอดสารเร่งเนื้อแดง

บทเรียนจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคของคนยุคใหม่เริ่มให้ความสำคัญกับการเลือกรับประทานอาหารมากขึ้น มีการเลือกวัตถุดิบที่สะอาด ถูกสุขอนามัย จากแหล่งที่เชื่อถือได้ หลีกเลี่ยงบริโภคอาหารดิบ และที่สำคัญต้องปลอดภัยจากการปนเปื้อนจากเชื้อโรคและสารตกค้างต่างๆ ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ มีส่วนช่วยให้สุขภาพดี แข็งแรง และมีภูมิต้านทานต่อโรค เนื้อหมู
BUSINESS

เครดิตเทอม 30 วันช่วยฟื้นสภาพคล่อง เดินหน้าธุรกิจต่อเนื่อง

คู่ค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้ประโยชน์เต็ม จากโครงการเครดิตเทอม 30 วัน (Faster Payment) มีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น เสริมสภาพคล่องคู่ค้าตลอดห่วงโซ่การผลิต 6 พันราย สามารถเดินหน้าธุรกิจโดยไม่หยุดชะงัก ฟื้นตัวจากวิกฤติโควิด-19 ได้แข็งแกร่ง โครงการเครดิตเทอม 30 วัน หรือ Faster Payment ของ ซีพีเอฟ