Home Posts tagged ชาวเมียนมา
CRIME
วันนี้ (25 พ.ค. 64) พ.ต.อ.บรรจง อมฤทธิ์ และ พ.ต.อ.พงษกร […]
POLITICS
นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่า […]
COVID-19
กระทรวงสาธารณสุข ห่วงเหตุชุมนุมทางการเมืองของชาวเมียนมา […]