Home Posts tagged ก้าวไกล
Politics

‘ธนาธร’ ลุยพบปะพี่น้องชาวสกลนคร ร่วมรับฟังปัญหา-ชูวิสัยทัศน์เปลี่ยนประเทศผ่านการเลือกตั้งท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ที่ จ.สกลนคร ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า พร้อมด้วย ไกลก้อง ไวทยการ กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า เดินทางไปในพื้นที่เพื่อพบปะพี่น้องประชาชนชาวสกลนคร ร่วมรับฟังปัญหา และชูวิสัยทัศน์เปลี่ยนประเทศผ่านการเลือกตั้งท้องถิ่น