Home Posts tagged การศึกษา
KNOWLEDGE

นักเศรษฐศาสตร์ รางวัลโนเบล ชี้การศึกษาที่เสมอภาคคือทางแก้ปัญหาในทุกวิกฤต

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา : ปวงชนเพื่อการศึกษา ในการนี้พระราชทานปาฐกถาพิเศษเรื่อง “สี่ ทศวรรษ การทรงงานด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส”
KNOWLEDGE

รู้จัก Social Protection in Education ไม่ว่าจะมีอีกวิกฤต อีกกี่โควิดก็ไม่หวั่น

ในภาวะวิกฤตอย่างการแพร่ระบาดของ โควิด-19  ในสังคมที่มีความเสมอภาค เข้มแข็ง การแก้ปัญหาย่อมสามารถใช้ยาตัวเดียวในการแก้ได้ทั้งหมด แต่ในสังคมที่ยังมีความแตกต่าง เหลื่อมล้ำ การแก้ปัญหา หรือทางออกที่ดีของคนกลุ่มหนึ่ง กลับไม่สามารถใช้กับคนอีกกลุ่มได้เลย เพื่อหยุดเชื้อ เราต้องเลื่อนการเปิดภาคเรียนออกไป ซึ่งอาจไม่เป็นปัญหาสำหรับเด็กกลุ่มหนึ่ง แต่สำหรับเด็กอีกกลุ่มหนึ่ง
HUMANITY

บอร์ด กสศ. อนุมัติเงินกว่า 2 พันล้าน ช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และแรงงานด้อยโอกาส กว่า 7 แสน 5 หมื่นคน

บอร์ด กสศ. อนุมัติมาตรการช่วยเหลือเด็ก เยาวชน แรงงานด้อยโอกาส กว่า 7.5   แสนคน  ดร.ประสาร ระบุ ภาวะโภชนาการคือปัญหาจำเป็นเร่งด่วนของเด็กยากจน เมื่อต้องปิดเทอมนานขึ้น  พร้อมเพิ่มเงินช่วยเหลือฉุกเฉินเป็นค่าอาหาร ค่าครองชีพ ให้นร.ยากจนพิเศษ 300 ล้านบาท และเลื่อนการจ่ายเงินทุนเสมอภาคให้เร็วยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันเด็กหลุดออกนอกระบบ ดร.ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล
HUMANITY

‘ไม่มีอาหารจะรับประทานคือปัญหาเร่งด่วน’ กสศ.อนุมัติงบเพิ่ม 300 ล้านบาทช่วยครอบครัวยากจนพิเศษ

สพฐ. จับมือ กสศ. เร่งทำ Crowdsourcing ระดมแนวทางจากครู และผู้ปกครองทั่วประเทศ เพื่อช่วยกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและตรงสภาพปัญหามากที่สุด ห่วงครอบครัวยากจนพิเศษรับผลกระทบหนักจากโควิด-19 “ไม่มีอาหารจะรับประทาน” บอร์ด กสศ.อนุมัติงบช่วยเหลือฉุกเฉินเพิ่มอีก 300 ล้านบาท เร่งบรรเทาความเดือดร้อน และปัญหา นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ 
AROUND THAILAND

เปลี่ยนการอ่านเป็นทุนการศึกษา กสศ.นำร่อง 4 จังหวัด

กสศ.จับมือ ยูเนสโก-ศธ.-ท้องถิ่น เปิดตัวโครงการ Learning Coin เปลี่ยนการอ่านเป็นทุนการศึกษา ลดภาระผู้ปกครอง ผ่านแอปพลิเคชัน LearnBig ช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน นำร่อง 4 จังหวัดครอบคลุมทุกภูมิภาค เน้นส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กนอกระบบจำนวน 500 คน น.ส.ธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์ ผอ.สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมนวัตกรรมและทุนการศึกษา น.ส.นิสา แก้วแกมทอง
KNOWLEDGE

บอร์ด กสศ. เห็นชอบปรับแผนรองรับ กลุ่มเด็กยากจนกระทบ COVID-19

กสศ.ห่วง สถานการณ์ COVID-19 ซ้ำเติมครัวเรือนยากจน  หวั่นเปิดเทอมตัวเลขเด็กหลุดนอกระบบเพิ่ม เร่งช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงอย่างน้อย 7 แสนคน ส่งเด็กกลับไปเรียนต่อให้ได้ในช่วงเปิดเทอม   นายสุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดเผยว่า  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกสศ. ครั้งที่3/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 
KNOWLEDGE

แนวคิดส่งเสริมความสร้างสรรค์สำหรับเด็ก

The LEGO Foundation เปิดเผยรายงานผลศึกษาแนวทางส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในเด็กและเยาวชนทั่วโลก ผ่านการประชุมพูดคุยและสัมภาษณ์กับนักกำหนดนโยบายด้านการศึกษาที่อุทิศตัวทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน  5 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น สก็อตแลนด์ และเวลส์
KNOWLEDGE

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับเยาวชนด้อยโอกาส ช่วยคนได้มากกว่าที่คิด

นางสาวมากรือซง บือราเฮง นักเรียนที่ได้รับทุนจาก กสศ. และได้รับโอกาสในการศึกษาที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี เล่าว่า ด้วยความที่ตัวเองเป็นเสาหลักของครอบครัว ต้องดูแลทุกคน ทั้ง แม่ที่พิการทางสมองและเป็นโรคซึมเศร้า และพี่ชายพิการทางสมองตั้งแต่เด็ก ส่วนคุณพ่อนั้นเสียชีวิตไปตั้งแต่มากรือซงอยู่ชั้น ป3 ส่วนพี่สาวก็ไปทำงานต่างจังหวัดไม่สามารถติดต่อได้
TECH

AWS ชี้ตลาดคลาวด์โตต่อเนื่อง บุคลากรเป็นที่ต้องการอีกมาก จับมือ สจล. ใช้ AWS Educate พัฒนานักศึกษา-หลักสูตร-หนุนสตาร์ทอัพไทย

ธุรกิจคลาวด์ เป็นธุรกิจที่จะมองข้ามไม่ได้เลย และเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆ ข้อมูลจาก การ์ทเนอร์ บริษัทวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คาดการณ์ว่าในปี 2020 ตลาดบริการคลาวด์สาธารณะจะเติบโตขึ้นถึง 17% โดยมีขนาดตลาดอยู่ที่ 266,400 ล้านเหรียญสหรัฐ ตลาดโตต่อเนื่อง แต่บุคลากรยังมีไม่พอต่อความต้องการ  การพัฒนาบุคลากรมารองรับ
PEOPLE

“สดุดีหัวใจคุณครู” เดินทางไกล เสี่ยงอันตรายเพื่อนำโอกาสไปมอบให้

เราคิดแต่ว่าจะไปต่อ … ไปให้ถึงที่สุด จะไม่มีทางพลาดเด็กคนไหนไปแม้สักคนเดียว แวนูรินดา  มะแซ นอกจากการสอนหนังสือ และความรับผิดชอบต่อลูกศิษย์แล้ว แวนูรินดา  มะแซ อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี ยังอุทิศตนเพื่อทำงานร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา