Home Posts tagged กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
KNOWLEDGE

กสศ. โชว์ตัวเลขงบการศึกษาไทย ใช้ไปไม่น้อย แต่ไม่ตรงจุด ลดเหลื่อมล้ำไม่ได้

กสศ. เผยตัวเลขงบการศึกษาสูงขึ้นเพิ่มเกือบ 50% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา แต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำได้ เหตุเน้นเท่าเทียมเป็นหลัก ให้ความสำคัญกับการลดเหลื่อมล้ำ สนับสนุนเด็กกลุ่มต่างๆ ไม่มากเท่าที่ควร หวังใช้ฐานข้อมูลผลักดันการวางแผนการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
HUMANITY

ลุยช่วยเด็กกลุ่มยากจนพิเศษใน กทม. แบกค่าใช้จ่ายช่วงเปิดเทอมมากกว่ารายได้ทั้งเดือน

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดโครงการ “กู้วิกฤตส่งเด็กกลุ่มเปราะบางกลับโรงเรียน” เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งในด้านการเรียนรู้ การป้องกันสุขภาพจากโรคโควิด-19 ในช่วงเปิดเทอม และสนับสนุนชุดอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กกลุ่มเปราะบางในชุมชนพื้นที่กรุงเทพฯที่เสี่ยงหลุดออกนอกระบบการศึกษา เช่น เด็กยากจนในชุมชนแออัด ริมทางรถไฟ ใต้ทางด่วน เด็กที่ทำงานบนท้องถนน
KNOWLEDGE

ส่งเสริมครูปรับรูปแบบการสอน สร้างห้องเรียนประสิทธิภาพสูงให้เด็กเรียนรู้เต็มที่ ลดความเหลื่อมล้ำ

วิกฤตโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนอย่างมาก โรงเรียนต้องปิดภาคเรียนยาวกว่าปกติ หลายๆ สถาบันต้องปรับตัวเข้าสู่การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ โดยปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนในระบบออนไลน์  กสศ. ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ 5 เครือข่ายด้านการศึกษา ได้แก่ มูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
KNOWLEDGE

ปรากฏการณ์ความรู้ถดถอย กับความเหลื่อมล้ำของไทยในการเข้าถึง “การศึกษาออนไลน์” ในยุคโควิด-19

ในยุคการระบาดของโควิด-19 มาตรการต่างๆ ที่จำต้องบังคับใช้เพื่อปกป้องคนไทยจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สร้างผลกระทบต่อคนในประเทศในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต รวมไปจนถึงด้านการศึกษาอย่างช่วยไม่ได้ ปัญหาใหญ่ด้านการศึกษาที่ผู้เชี่ยวชาญมีความเป็นห่วงอย่างมาก คือปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษานอกระบบห้องเรียน
HUMANITY

‘ไม่มีอาหารจะรับประทานคือปัญหาเร่งด่วน’ กสศ.อนุมัติงบเพิ่ม 300 ล้านบาทช่วยครอบครัวยากจนพิเศษ

สพฐ. จับมือ กสศ. เร่งทำ Crowdsourcing ระดมแนวทางจากครู และผู้ปกครองทั่วประเทศ เพื่อช่วยกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและตรงสภาพปัญหามากที่สุด ห่วงครอบครัวยากจนพิเศษรับผลกระทบหนักจากโควิด-19 “ไม่มีอาหารจะรับประทาน” บอร์ด กสศ.อนุมัติงบช่วยเหลือฉุกเฉินเพิ่มอีก 300 ล้านบาท เร่งบรรเทาความเดือดร้อน และปัญหา นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ 
KNOWLEDGE

กสศ. จับมือ 11 สถาบันอุดมศึกษา เดินหน้าสร้างครูนักพัฒนาของ รร.พื้นที่ห่างไกล

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 แล้ว 328 คน พร้อมปรับแผนรับมือโควิด-19 ไม่ให้การเรียนรู้หยุดชะงัก เตรียมจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ให้กับนักศึกษาทุนทุกคน โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น เป็นความร่วมมือระหว่าง กสศ. กับ 5 หน่วยงานหลักในระดับนโยบาย ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
KNOWLEDGE

กสศ.เตรียม 74 หลักสูตรรองรับ ผลกระทบโควิด-19 อาจกลายเป็นโอกาส

โควิด-19 วิกฤตที่สามารถพลิกผันสู่โอกาสในการสร้างเศรษฐกิจฐานชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำ และลดผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายแรงงานกลับบ้าน ในวิกฤติโควิด-19  และวิกฤติเศรษฐกิจตกต่ำที่กำลังเกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะแรงงานยากจนด้อยโอกาส คนกลุ่มนี้ถูกเลิกจ้างขาดรายได้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3-6 เดือน
AROUND THAILAND

เปลี่ยนการอ่านเป็นทุนการศึกษา กสศ.นำร่อง 4 จังหวัด

กสศ.จับมือ ยูเนสโก-ศธ.-ท้องถิ่น เปิดตัวโครงการ Learning Coin เปลี่ยนการอ่านเป็นทุนการศึกษา ลดภาระผู้ปกครอง ผ่านแอปพลิเคชัน LearnBig ช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน นำร่อง 4 จังหวัดครอบคลุมทุกภูมิภาค เน้นส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กนอกระบบจำนวน 500 คน น.ส.ธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์ ผอ.สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมนวัตกรรมและทุนการศึกษา น.ส.นิสา แก้วแกมทอง
KNOWLEDGE

นักเรียนทุนนวัตกรรมฯ แนะ พลิกวิกฤตโควิด-19 เป็นโอกาสทบทวนความรู้ ใช้เวลากับครอบครัว

ในช่วงที่สถาบันการศึกษาทุกระดับชั้นทั่วประเทศต้องปิด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่คืบหน้าอย่างรวดเร็ว นักเรียน นักศึกษา บางส่วนอาจจะรู้สึกชอบใจที่ได้ลองระบบการเรียนออนไลน์ หรือบางคนอาจจะชอบที่ไม่ต้องฝ่าการจราจรไปเรียน แต่สำหรับเด็กนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้อย่างมาก เพราะหลายๆ คนต้องฝึกงาน
Health

เร่งช่วยเหลือเด็กนอกระบบ ป้องกันระบาดโควิด-19

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงน่าเป็นห่วงด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ภาคส่วนต่างๆ เริ่มออกมาตรการป้องกันที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อหาทางสกัดและยับยั้งการแพร่กระจายของโรคนี้ เด็กนอกระบบการศึกษาก็ถือเป็นอีกกลุ่มเสี่ยงที่อาจถูกมองข้าม ทั้งที่พวกเขาเหล่านั้นมีโอกาสที่จะสัมผัสและติดเชื้อได้ง่ายกว่าเด็กทั่วไปหลายเท่า