Home Posts tagged กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
KNOWLEDGE

กสศ.ชวนสถาบันการศึกษาสายอาชีพร่วมสร้าง ‘พลัง’ กับโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงสำหรับผู้พิการ รุ่นที่ 2

กสศ.ชวนสถาบันการศึกษาสายอาชีพภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ร […]
KNOWLEDGE

บอร์ดกสศ. เห็นชอบแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร เพื่อปฏิบัติภารกิจลดความเหลื่อมล้ำภายใต้สถานการณ์ COVID-19

นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึ […]
KNOWLEDGE

กสศ. เปิดตัว “Black Box” สื่อการเรียนรู้ ตัวช่วยเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา แนะ 3 แนวทางแก้ปัญหา “ปิดโรงเรียนแต่ไม่ปิดกั้นความรู้”

กสศ. เปิดตัว “Black Box” สื่อการเรียนรู้ ตัวช่วยเด็กด้อ […]