SPORT

กทม.หารือ สภามวยไทยโลก จัดงานมหกรรมวันมวยไทย กพ. 67

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ล่าสุดประชุมหารือ กับ ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ นายก สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ เลขาธิการ สภามวยไทยโลก ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย และดร.เกรียงศักดิ์ มั่นมะโนธรรมะ ประธานบริหาร WMC United Muaythai รองประธาน ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภามวยไทยโลกฯ ร่วมด้วยนายภิมุข สิมะโรจน์ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เรื่องการจัดงานมหกรรมวันมวยไทย เทิดไท้องค์ราชัน ณ ห้องอัมรินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)เขตพระนคร

นายชัชชาติ กล่าวว่า “สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 กำหนดให้วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น “วันมวยไทย” และได้มีมติให้จัดกิจกรรมที่เป็นการเฉลิมฉลอง และสืบสานมวยไทยอันเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พร้อมกับส่งเสริมมวยไทย ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ในการนี้สภามวยไทยโลก ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ขอเข้าพบผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อหารือด้านความร่วมมือในการจัดงาน “มหกรรมวันมวยไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2567”

โดยในการจัดงานมหกรรมวันมวยไทยฯ ครั้งที่ผ่านมาเมื่อปี 2562 ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย ทางสภามวยไทยโลกฯ ได้รับการสนับสนุนและร่วมมือเป็นอย่างดี จากสำนักงานเขตบางกะปิ ซึ่งเป็นเขตพื้นที่จัดงาน ในการประชุมครั้งนี้ กทม.และสภามวยไทยโลกฯ หารือถึงความร่วมมือในการจัดงาน ให้มีความยิ่งใหญ่ สร้างสรรค์ ทรงคุณค่ากว่าครั้งที่ผ่านมา และผลักดันให้เป็นงานมวยไทยที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก อาทิ การจัดกิจกรรมไหว้ครูพร้อมกันทั้ง On site ณ กรุงเทพมหานคร และ Online ของประเทศสมาชิก 148 ประเทศทั่วโลก ที่จะบันทึกลง Guinness Book of World Records เป็นต้น

“กทม.พร้อมให้ความร่วมมือสภามวยไทยโลกฯ และหน่วยงานที่ร่วมจัดงาน โดยที่ผ่านมากทม. เองก็ได้มีการจัดกิจกรรมมวยไทยมาแล้ว ในเทศกาลกีฬากรุงเทพ ตามนโยบาย 12 เดือน 12 เทศกาล ซึ่งได้ผลตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี และก่อนที่งานมหกรรมวันมวยไทยจะมาถึงในปี 2567 ในปีหน้าก็คิดว่า กทม.น่าจะมีกิจกรรมอะไร ที่ช่วยประชาสัมพันธ์มวยไทยได้อีกเรื่อยๆ ผมก็รู้สึกยินดีครับ และขอบคุณที่สภามวยไทยให้เกียรติมาพูดคุย เป็นงานที่ดีมีหลากหลายมิติ ดีทั้งในแง่มิติของการออกกำลังกาย วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ก็ถือว่าครบถ้วน”

Related Posts

Send this to a friend