SOCIAL RESPONSIBILITY

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ร่วมใจปลูกป่าชายเลน ก้าวสำคัญ กับ กิจกรรมเปลี่ยนของขวัญคุณให้เป็นของขวัญโลก

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (Schneider Electric) ประเทศไทย นำโดย นายธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย ประธานชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทยและลาว พร้อมด้วยพนักงาน และช่างไฟจิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจกันปลูกป่าชายเลน และเรียนรู้การอนุรักษ์ธรรมชาติ ณ โครงการป่าในเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม แห่งที่ 2 นอกจากนี้ยังร่วมสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียน และของใช้ที่จำเป็นให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดปากน้ำ (อมรวิมลจันทร์) พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน

นายธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย ประธานชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทยและลาว เผยว่า “สำหรับชไนเดอร์ อิเล็คทริค การสร้างความยั่งยืน เป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจของเรา กิจกรรมซีเอสอาร์ นับเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนให้กับโลก ชุมชน สังคม และประเทศ แบบที่จับต้องได้ และทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ง่าย โครงการซีเอสอาร์ของชไนเดอร์ อิเล็คทริค จะมุ่งไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โครงการหลักที่เราทำเป็นประจำทุกปี คือ การมอบโมบิยา หรือ โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับชุมชนที่ไร้พลังงานที่อยู่ในที่ทุรกันดาร ที่เราทำเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2556 จวบจนปลายปี 2562 เราได้บริจาคโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 17 โครงการ บริจาคโคมไฟช่วยเหลือจำนวน  1,173 ครัวเรือน ช่วยผู้คนให้เข้าถึงพลังงานราว 4,692 ราย รวมถึงกิจกรรมย่อยๆ เช่น การสร้างแนวป้องกันช้างป่าที่น้ำตกป่าละอู กิจกรรมช่างไฟจิตอาสา โดยการรวมตัวกันของชมรมช่างไฟช่วยติดตั้ง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้กับโรงเรียน เราได้ทำมาแล้ว 4 ปี รวม 6 โรงเรียน เริ่มในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ผลิตภัณฑ์จากชไนเดอร์ อิเล็คทริค การจัดอบรมช่างไฟให้มีความรู้ทันเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งทั้งหมดเป็นโครงการที่เรามุ่งเน้นสร้างความยั่งยืนให้แก่สังคมและชุมชนทั้งสิ้น”

สำหรับการปลูกป่าชายเลนในครั้งนี้นับเป็นการร่วมแรงร่วมใจ สืบเนื่องจากแคมเปญเพื่อสังคมต้อนรับปีใหม่ ด้วยโครงการ “เปลี่ยนของขวัญของคุณ ให้เป็นของขวัญโลก” โดยการลดการแจกของขวัญปีใหม่ที่ทางชไนเดอร์ อิเล็คทริค จะมอบให้กับลูกค้าและเปลี่ยนมูลค่าให้เป็นต้นกล้าโกงกาง เพื่อฟื้นฟูป่าชายเลน เป็นกำแพงธรรมชาติลดแรงคลื่นกระทบฝั่ง และช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างดี

“ในฐานะชไนเดอร์ อิเล็คทริค ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่เรา พนักงานและลูกค้าทุกท่านร่วมใจ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมนี้ ในการเปลี่ยนมูลค่าของขวัญให้เป็นความยั่งยืนแก่ป่าชายเลน แม้ว่ามูลค่าอาจไม่มาก แต่เมื่อเทียบกับคุณค่าที่พวกเราและลูกหลานได้รับ นับได้ว่ามีค่ามากกว่ายิ่ง” นายธนพงษ์ กล่าวทิ้งท้าย

Related Posts

Send this to a friend