KNOWLEDGE

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ประกาศลั่นพร้อมเต็มร้อยกับการเข้าเป็นมืออาชีพกับ สคช.

นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) นำทัพรุกคืบโครงการ “ประเทศไทยก้าวไกล คนไทยมืออาชีพ” กับสาขาวิชาชีพเสริมสวย อาชีพช่างทำผมบุรุษ และช่างทำผมสตรี พร้อมต่อยอดมาตรฐานดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ บริการยานยนต์ และ Digital Literacy เมืองมะขามหวาน จ.เพชรบูรณ์ โดยก่อนหน้านี้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้ผนึกกำลังร่วมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เดินหน้ายกระดับบุคลากรข้าราชการท้องถิ่นด้าน Digital literacy โดยเริ่มที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทบ ขยายสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อให้ ข้าราชการตลอดถึงบุคลากรในพื้นที่มีสมรรถนะฯสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติด้านพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ

นางสาววรชนาธิป ย้ำว่าการเป็นมืออาชีพตัวจริง ผ่านการประเมินได้ใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพกับ สคช. คนในอาชีพจะสามารถนำไปต่อยอดในธุรกิจได้อย่างมีมาตรฐานสากล มีโอกาสในการต่อยอดธุรกิจกับ สินเชื่อเพื่อมืออาชีพ จากธนาคารออมสิน SME bank และ บสย. นอกจากนี้ยังเพิ่มโอกาสเข้าถึงลูกค้าผ่านแอปพลิเคชั่น “ปักหมุดมืออาชีพ” และมีป้ายมืออาชีพติดตัวของคนในอาชีพด้วย

ขณะที่การเสวนา “ช่างผมมืออาชีพตัวจริง ต้องมีดีอย่างไร” โดยคุณดุสิตา ศุภผลา อุปนายกสมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย, คุณพรนิภา ดำน้อย ประธานฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์สมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย และคุณชญานิตย์ บุนนาค ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์การตลาด และพัฒนาลูกค้ารายย่อย ธนาคารออมสิน ย้ำว่า การเป็นช่างทำผมที่เป็นมืออาชีพต้องมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า ทำสิ่งที่ถูกต้องได้มาตรฐานให้กับลูกค้า การจัดทำมาตรฐานอาชีพฯ ใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพจาก สคช. ซึ่งเป็นเครื่องการันตีธุรกิจว่ามีมาตรฐาน หน่วยงานภาครัฐให้การรับรอง หมายความว่าลูกค้าก็สามารถเข้าใช้บริการได้อย่างมั่นใจ ทำธุรกิจได้อย่างยั่งยืน นับเป็นการการันตีรายได้ให้คนในอาชีพที่สามารถเป็นหลักฐานการยืนยันในการต่อยอดสินเชื่อจากธนาคารเพื่อจะขยายกิจการได้อย่างดี

นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.)

นางสาววรชนาธิป และคณะยังได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นศูนย์ทดสอบและรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย กับ สคช. โดยมีนายสมพร บุนนาค ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์, นายสุบรรณ์ ชัยยะ รองผู้อำนวยการฯ และคณะอาจารย์ให้การต้อนรับ ซึ่งวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นับเป็นหนึ่งในศูนย์สอบอาชีพเสริมสวยที่มีความพร้อมทั้งบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ และอุปกรณ์ เบื้องต้นเปิดสอบผลิตมืออาชีพเสริมสวยช่างทำผมบุรุษ และช่างทำผมสตรี รุ่นแรกของจังหวัดไปแล้ว และปีนี้มีแผนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งเป้าผลักดันช่างทำผม และอาชีพสาขาอื่นให้เข้ารับการประเมินเป็นมืออาชีพอีกกว่า 1,000 คน

ขณะที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ยืนยันมีความพร้อมเป็นองค์กรรับรองฯ ในสาขาวิชาชีพอื่นๆ รองรับการยกระดับบุคคลในอาชีพ ผลักดันกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ให้ก้าวสู่การเป็นมืออาชีพที่ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ เบื้องต้น 5 สาขา ไม่ว่าจะเป็นบริการยานยนต์, ICT, อาหาร และสาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน นอกจากนี้ยังพร้อมเป็นหน่วยประเมินสมรรถนะ Digital Literacy และประเมินสมรรถนะความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (FRELE-TH) ด้วย เนื่องจากวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์เห็นความสำคัญว่าคุณวุฒิวิชาชีพกับอาชีวะฯ ควรก้าวไปด้วยกัน เพื่อผลิตคนมืออาชีพออกไปพัฒนาประเทศด้วย

Related Posts

Send this to a friend