SOCIAL RESPONSIBILITY

โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ร่วมฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวาน ชายฝั่งทะเล จ.ระยอง

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน สานต่อโครงการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองโดยชุมชนมีส่วนร่วมปี 2566 ฟื้นฟูทรัพยากรหอยหวาน คืนความอุดมสมบูรณ์กลับสู่ระบบนิเวศชายฝั่งทะเล จ.ระยอง

นางสาวกมลทิพย์ สรวยสุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายกิจการองค์กรและความยั่งยืน ผู้ช่วยประธานบริหาร ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ กล่าวว่า ทรัพยากรทางทะเลมีส่วนสำคัญต่อวิถีชีวิต และเศรษฐกิจของคนในชุมชน โดยชายฝั่งทะเลจังหวัดระยอง เป็นแหล่งทรัพยากรหอยหวานที่สำคัญของภาคตะวันออกที่ประสบปัญหาจำนวนหอยหวานลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่มาในการสานต่อของโครงการในครั้งนี้

ทั้งนี้ ศูนย์การค้าฯ สนับสนุนโครงการด้วยเงิน 100,000 บาท เพื่อการศึกษาปริมาณและอัตราการจับหอยหวานก่อนและหลังการปล่อยพันธุ์หอยหวาน ฟื้นฟูทรัพยากรหอยหวานบริเวณชายฝั่ง จ.ระยอง และศึกษาการบริหารจัดการแหล่งพันธุ์หอยหวานโดยชุมชนมีส่วนร่วม นอกจากนี้ ยังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากร เพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำทางทะเลให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง ซึ่งในครั้งนี้ได้ปล่อยลูกพันธุ์หอยหวาน 200,000 ตัว ลูกพันธุ์ปูม้า 1,000,000 ตัว ลูกพันธุ์หมึกกระดอง 99 ตัว พ่อแม่พันธุ์ปู 299 ตัว รวมทั้งสิ้น 1,200,398 ชีวิต

สำหรับโครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วน ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ บ้านฉาง จังหวัดระยอง บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด กลุ่มประมงบ้านพยูน และชุมชนประมงพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อเป้าหมายการเพิ่มขึ้นของหอยหวานในพื้นที่ ชุมชนประมงมีความเข้มแข็ง นำไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้จังหวัดระยอง

Related Posts

Send this to a friend