SOCIAL RESPONSIBILITY

บุญรอด เปลี่ยน “แปลง” เป็น กำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เปลี่ยนพื้นที่ทำแปลงเกษตรใน 8 โรงงานหลักที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ อาสาดูแลพลังใจบุคลากรการแพทย์ สร้างสวนเกษตรอินทรีย์ภายในโรงงานให้เป็นคลังอาหารปลอดภัยพร้อมกระจายสู่โรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนามและชุมชนในพื้นที่ทั้งในรูปแบบวัตถุดิบและอาหารปรุงสุก ซึ่งผลผลิตทางการเกษตร ทั้งผักและผลไม้ที่นำไปมอบนั้นเป็นพืชผักปลอดสารพิษ และใช้โรงครัวภายในบริษัทปรุงอาหารเมนูต่างๆ เพื่อส่งมอบอาหารให้กับบุคลากรการแพทย์ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา นอกจาก บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้ช่วยเหลือสังคมภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายสิงห์อาสาทั่วประเทศแล้ว ในกลุ่มบริษัทฯ ที่กระจายอยู่ในแต่ละภูมิภาคก็ได้ใช้พื้นที่การเกษตรของตนเอง ที่ปกติจะแบ่งปันผลผลิตที่ได้ให้แก่ชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่รอบๆโรงงาน ได้แก่ บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด บริษัท สิงห์เบเวอเรช จำกัด (อ.บางเลน จ.นครปฐม) บริษัท บุญรอดเอเชียเบเวอเรช จำกัด (สิงห์บุรี) บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด (จ.อยุธยา) บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จำกัด บริษัท สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช จำกัด บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด ซึ่งในครั้งนี้แต่ละบริษัทได้ปรับเปลี่ยนผลิตผลเหล่านี้เพื่อใช้ในการปรุงอาหาร ทั้งยังนำผักและผลไม้สด ปลอดสารพิษ ส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโควิด-19 อย่างเหน็ดเหนื่อย พร้อมนำผลผลิตทางการเกษตรเหล่านี้แบ่งปัน ช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อีกด้วย โดยก่อนนี้ ได้มีบริษัทในเครืออย่างบริษัทสิงห์เบเวอเรช จำกัด จ.นครปฐม บริษัท มหาสารคามเบเวอเรช จำกัด และ บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำกัด จ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่มอบให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดของตนอีกด้วย

ประโภชน์ เกิดเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำกัด เผยว่า “แปลงเกษตรที่บริษัทฯได้ทำขึ้น เป็นการบริหารจัดการพื้นที่ใช้สอยในโรงงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย โดยเราจะนำผลผลิต ที่สะอาด ปลอดภัย และสดใหม่ มอบให้กับพนักงาน โรงเรียนในพื้นที่ รวมไปถึงวัดในชุมชน เช่น วัดดอนจั่น ซึ่งเป็นสถานที่ที่รับเลี้ยงเด็กกำพร้า 200-300 คน เราเชื่อว่าการแบ่งปันให้เด็กๆเหล่านี้ได้อิ่มท้อง เป็นสิ่งที่บริษัทฯ สามารถช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและคนในชุมชนได้”
ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทบุญรอดฯ ได้มีการนำผลผลิตจากแปลงเพาะปลูกจัดสรรแจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง แต่ในครั้งนี้ได้นำมาส่งมอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์ พยาบาล ซึ่งสอดรับการดำเนินงานของเครือข่ายสิงห์อาสาที่มุ่งช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานของทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ รวมไปถึงอาสาสมัคร ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางวิกฤติการระบาดของโควิด-19 ซึ่งได้ส่งมอบน้ำดื่มสิงห์ อาหารพร้อมรับประทานทาน (ข้าวรีทอร์ท) อาหารแช่แข็ง รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น เช่น Fingertip Pulse Oximeter ซึ่งที่ผ่านมาได้ส่งมอบสิ่งจำเป็นดังกล่าวข้างต้นให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ทั้งโรงพยาบาลหลัก และโรงพยาบาลสนามแล้วกว่า 70 แห่งทั่วประเทศ

โดยนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ปลายปี 2562 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้มีนโยบายช่วยเหลือสนับสนุนบุคลากรการแพทย์รวมถึงอาสาสมัครที่เกี่ยวข้องด้วยความห่วงใย อาทิ มอบเงินสนับสนุนด้านการทำงานแก่บุคลากรการแพทย์แก่โรงพยาบาลหลักในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งหมด 26 แห่ง อีกทั้งยังสนับสนุนอาหารและน้ำดื่มให้บุคคลากรการแพทย์ในการรับมือกับผู้ป่วยโควิดทั้งในโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงประกาศนโยบายเร่งด่วนช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จากผู้ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผ่านโครงการสิงห์อาสาทั่วประเทศ รวมเป็นมูลค่ากว่า 200 ล้านบาท

Related Posts

Send this to a friend