PUBLIC HEALTH

สธ. มีมติปรับพื้นที่ควบคุมพิเศษ กทม. ปริมณฑล เป็นสีแดง หลังมีแนวโน้มระบาดสูงขึ้น

สธ. มีมติปรับพื้นที่ควบคุมพิเศษ กทม. ปริมณฑล เป็นสีแดง หลังมีแนวโน้มระบาดสูงขึ้นจากคลัสเตอร์สถานบันเทิงที่มีการกระจายไปหลายจังหวัด เตรียมนำเข้าที่ประชุม ศบค.ชุดเล็ก 7 เม.ย.

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกระทรวงสาธารณสุข มีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทยที่มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะคลัสเตอร์สถานบันเทิงในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล ที่มีการเดินทางไปหลายจังหวัด เช่นเชียงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่น ชลบุรี จึงมีมติมอบกรมควบคุมโรคปรับปรุงการกำหนดเขตพื้นที่ตามสถานการณ์ให้เป็นปัจจุบันพร้อมทั้งมาตรการอื่นๆ ได้แก่ ให้ อสม. ติดตามผู้ที่เดินทางมาจากพื้นเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มสถานบันเทิง จากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเฝ้าระวัง ควบคุมโรค ตามมาตรการที่กำหนด วางแผน Sentinel surveillance ในจังหวัดเสี่ยง เน้นพื้นที่ที่มีสถานบันเทิง ผับ บาร์ ให้ทุกจังหวัดตั้งรับเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ให้โรงพยาบาลทุกแห่ง ซักประวัติหากมีความเสี่ยงให้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทันที สั่งการ สถาบันบำราศนราดูร และ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองเปิดให้บริการตรวจประชาชนทุกวัน และให้ทุกจังหวัดพิจารณา นำวัคซีนเพื่อการควบคุมโรค ตามคำแนะนำคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือ กทม.

สำหรับการเสนอปรับสีพื้นที่ ปรับเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือสีแดง 5 จังหวัดคือ คือ กทม. ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และนครปฐม พร้อมเตรียมเสนอมาตรการ ร้านอาหาร สถานบันเทิงเปิดไม่เกิน 21.00 น. กินอาหารในร้านได้ แต่งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกกรณี ส่วนศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา สถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส เปิดได้ตามปกติ การแข่งขันกีฬาจัดได้โดยจำกัดผู้ชม

พื้นที่ควบคุมสีส้ม มี 9 จังหวัด คือสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ชุมพร ตาก ราชบุรี ชลบุรี สุพรรณบุรี นราธิวาส และกาญจนบุรีมาตรการควบคุมคือ ร้านอาหาร สถานบันเทิง ผับ บาร์ เปิดได้ไม่เกิน 23.00 น. รับประทานอาหาร ดื่มสุราได้ แสดงดนตรีสดในร้านได้ แต่งดเต้นรำ งดกิจกรรมที่มีการเบียดเสียดยัดเยียด 

ส่วนพื้นที่เฝ้าระวังสูง สีเหลือง มี 10 จังหวัดได้แก่ พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี ระนอง ระยองสงขลา ยะลา ขอนแก่น และที่เหลืออีก 53 จังหวัดเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง สีเขียว

จังหวัดสีเหลืองเปิดได้ไม่เกิน 24.00 น. รับประทานทานอาหารได้ ดื่มสุราได้ ผับ บาร์ คาราโอเกะเปิดได้ไม่เกิน 24.00 น. แสดงดนตรีสดได้ ดื่มสุราได้ รับประทานอาหาร ได้แต่งดเต้นรำ ส่วนพื้นที่เฝ้าระวังสีเขียว 53 จังหวัดเปิดได้ตามปกติ โดยดำเนินการตามกฎหมายและมาตรการควบคุมโรค จะย้ำที่สถานบันเทิงและงดดื่มแอลกอฮอล์ และจะเสนอมาตรการนี้ให้คงอยู่ใน 2 สัปดาห์ และจะต้องประเมินสถานการณ์อีกครั้ง

ทั้งหมดจะเสนอเข้าที่ประชุม ศบค.ชุดเล็กในวันที่ 7 เม.ย.นี้

Related Posts

Send this to a friend