CRIME

กทม. เร่งเยียวยาอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากเหตุอาคารถล่มภายในหมู่บ้านกฤษดานคร 31

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เสียชีวิต รวมถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บระหว่างปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุเพลิงไหม้และอาคารทรุดตัวในหมู่บ้านกฤษดานคร 31 เขตทวีวัฒนาว่า การให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ หรือทายาทสามารถรับความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เนื่องจากช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติหน้าที่ มนุษยธรรม พ.ศ.2543

โดยสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานเขต ซึ่งเป็นท้องที่ที่เกิดเหตุ นอกจากนี้ หากเจ้าหน้าที่อาสาสมัครผู้นั้นเป็นสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เจ้าตัว หรือทายาท ยังสามารถยื่นคำร้องขอรับการสงเคราะห์เพิ่มเติมจากมูลนิธิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด

อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นสำนักงานเขตทวีวัฒนาได้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติดังกล่าวแก่ทายาทผู้ประสบภัยที่เสียชีวิต ให้ได้รับเงินชดเชย เป็นเงิน 450,000บาท และค่าจัดการศพ เป็นเงิน 45,000 บาท ส่วนกรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บจนถึงขั้นสูญเสียอวัยวะและพิการทุพพลภาพ ให้ได้รับเงินชดเชยสูงสุดไม่เกินรายละ 450,000 บาท หรือเงินดำรงชีพรายเดือน เดือนละ 7,500 บาท

ขณะเดียวกันได้ประสานผู้แทนเจ้าของอาคารชี้แจงการดำเนินการ เพื่อความปลอดภัยในระหว่างการรื้อถอนซากอาคาร ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีวิศวกรเป็นผู้ควบคุม เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ หรือความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและผู้ที่พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง รวมถึงสนับสนุนการซ่อมแซมอาคารในส่วนที่ได้รับความเสียหายภายหลังจากการรื้อถอนอาคาร

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ยังได้กำชับให้ทุกสำนักงานเขตตรวจสอบการก่อสร้างดัดแปลงอาคารในพื้นที่ รวมถึงประชาสัมพันธ์การป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารอย่างสม่ำเสมอ ขณะเดียวกันได้มอบหมายให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. สรุปบทเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดผลกระทบจากเหตุอัคคีภัยในภาวะวิกฤติของกรุงเทพมหานครที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ตลอดจนสั่งการให้สถานีดับเพลิงและกู้ภัยรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนที่มีสถิติการเกิดเพลิงไหม้สูง เนื่องจากสภาพอากาศร้อน แห้งแล้ง และลมพัดแรง ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย รวมถึงลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

Related Posts

Send this to a friend