PUBLIC HEALTH

ปัตตานีสั่งปิดเพิ่ม 20 หมู่บ้าน ขยายเคอร์ฟิวอีก 1 เดือน

ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี มีมติให้มีการปิดพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชน เพิ่ม อีก 20 หมู่บ้าน ใน 8 ตำบลของอำเภอสายบุรี เป็นเวลา 14 วัน หลังจากพบว่าในพื้นที่ดังกล่าวมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก จำเป็นต้องห้ามประชาชนเข้าหรือออกในพื้นที่ดังกล่าว เว้นแต่ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากทางเจ้าหน้าที่เท่านั้น

นายนิพันธ์ บัวหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ยังออกคำสั่งพิเศษ ขยายเวลาการห้ามออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 23.00 น. – 03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 64 และยังออกคำสั่งพิเศษเรื่อง ให้ปิดร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มเติมอีก 3 ร้าน เป็นเวลา 14 วัน ประกอบด้วย ร้านมากันนันโบว์ ถ.ปากน้ำ ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี , ร้านโกดังCAFE ริมถนนสาย410 หมู่6 ต.บาราเฮาะ อ.เมืองปัตตานี และร้านขายอาหารไม่มีชื่อ หน้ามัสยิดเขียว หมู่7 ต.ปูยุด อ.เมืองปัตตานี

พร้อมกันนี้ ยังออกประกาศให้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง ขนาด 700 เตียง ที่ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เพื่อรองรับจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และให้โรงพยาบาลทุกแห่ง รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง มอบหมายให้ข้าราชการและบุคคลากรในสังกัด เข้าปฎิบัติงานที่โรงพยาบาลสนามโดยสลับหมุนเวียนกัน

ในวันนี้ (30 ต.ค. 64) ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พบ 10 อันดับจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อในประเทศรายใหม่สูงสุด อันดับ 1 ยังคงเป็นกรุงเทพมหานคร 758 ราย อันดับ 2 ปัตตานี 666 ราย อันดับ 3 นครศรีธรรมราช 554 ราย อันดับ 4 สงขลา 548 ราย อันดับ 5 ยะลา 425 ราย

Related Posts

Send this to a friend