PUBLIC HEALTH

“อนุทิน” เผย 1 กันยาฯ ให้สถานพยาบาลซื้อยาต้านโควิด กับผู้ผลิต

วันนี้ (8 ส.ค. 65) ภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่า ตอนนี้ มีการปรับเปลี่ยนบางอย่างเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ที่ประเทศไทย สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอาการป่วยหนัก ลดความรุนแรงของโรค และมีระบบสาธารณสุขที่มีความพร้อมรับมือ

ล่าสุด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนนี้เป็นต้นไป กำหนดให้สถานพยาบาล สามารถจัดหายาต้านไวรัสกับทางผู้ผลิตได้โดยตรง แต่ผู้ป่วยจะได้รับยาหรือไม่ ให้เป็นดุลพินิจของแพทย์ อย่างไรก็ตาม การรักษาตามสิทธิ์ยังเหมือนเดิม อยู่ในความรับผิดชอบของ สปสช.

นอกจากนั้น ที่ประชุมเห็นชอบให้โรคโควิด-19 เปลี่ยนจากโรคติดต่ออันตราย เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง พร้อมทั้งยังรับทราบสถานการณ์ การติดเชื้อว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ประชาชนสามารถเข้าใจแล้วว่า เมื่อโรคไม่รุนแรง สามารถรักษาตัวที่บ้าน และทานยาตามแพทย์พิจารณาได้ ทั้งนี้ ได้มีการสั่งการให้เตรียมความพร้อมเรื่องวัคซีน และเวชภัณฑ์ที่จำเป็น ไปจนถึงภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป ที่ขอยืนยันว่ามีทรัพยากร พร้อมดูแลประชาชน

Related Posts

Send this to a friend