POLITICS

นายกฯ สั่ง ก.พลังงาน ดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการขึ้นค่าไฟ

นายกฯ สั่ง กระทรวงพลังงาน หามาตรการรองรับ ดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการขึ้นค่าไฟ

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวถึงความคืบหน้าการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าผันแปร หรือ ค่าเอฟที งวดเดือนกันยายน-ธันวาคม 2565 ตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 อีกหน่วยละ 68.66 สตางค์ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนต้องจ่ายค่าไฟหน่วยละ 4.72 บาท ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งให้กระทรวงพลังงานเร่งหามาตรการรองรับเพื่อช่วยเหลือประชาชน

ดังนั้นกระทรวงพลังงานจึงต้องหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(สำนักงาน กกพ.) ว่า จะยังคงยืนยันตามมติเดิมหรือไม่ รวมถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชน เพราะ กกพ.เป็นหน่วยงานกำกับและดูเรื่องนี้โดยตรง ดังนั้น การจะทบทวนหรือปรับเปลี่ยนมติที่ประชุมหรือไม่ กระทรวงพลังงานจะไม่ก้าวล่วง จะขอดูผลกระทบผู้มีรายได้น้อยร่วมกับกกพ.เท่านั้น

ส่วนกระแสข่าวที่ว่า ส่วนหนึ่งของปัจจัยที่ทำให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าสูงขึ้น มาจากกำลังผลิตที่ไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายของแปลงปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61 (แหล่งก๊าซธรรมชาติเอราวัณ) ภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (พีเอสซี) กำลังผลิต 800 ล้านลูกบาศกูฟุตต่อวัน ในประเด็นนี้ ขณะนี้ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเคมี จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. อยู่ระหว่างเร่งกำลังผลิต เนื่องจากผู้รับสัมปทานเดิมไม่ได้ขุดเจาะเพิ่มจึงทำให้กำลังการผลิตลดลงเหลือระดับ 200 ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน โดยปัจจุบัน ผลิตได้เพิ่มกว่า 300 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน แต่จะเพิ่มกำลังผลิตสิ้นปีนี้ไม่ให้ต่ำกว่า 500 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

Related Posts

Send this to a friend