PUBLIC HEALTH

คลองเตย พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 50 ราย จากการตรวจเชิงรุก จำนวน 925 ราย เร่งนำส่งเข้าระบบการรักษา

วันนี้ (29 เม.ย.64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากการติดตามผลความก้าวหน้าการตรวจเชิงรุก Active case finding โดยรถพระราชทานตรวจเชื้อชีวนิรภัย เพื่อหาผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 และวิเคราะห์ผลโดยรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษพระราชทาน (Express analysis mobile unit) บริเวณพื้นที่วัดสะพาน และชุมชน 70 ไร่คลองเตย เขตคลองเตย ในขณะนี้บริเวณชุมชน 70 ไร่ เขตคลองเตย ดำเนินการตรวจไปแล้ว 436 ราย พบผลติดเชื้อ Positive จำนวน 21 ราย และบริเวณวัดสะพานดำเนินการตรวจไปแล้ว 489 ราย พบผลติดเชื้อ Positive จำนวน 29 ราย ซึ่งกรุงเทพมหานครจะดำเนินการสอบสวนโรคพร้อมประเมินอาการผู้ป่วยเพื่อส่งเข้าสู่ระบบการรักษาต่อไป

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนออกจากเคหสถานทุกครั้ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 และเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท นอกจากนี้ ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคและมาตรการป้องกันสุขอนามัยส่วนบุคคล (D-M-H-T-T-A) อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในสถานที่สาธารณะ เพื่อป้องกันการติดต่อของโรคจากบุคคลไปสู่บุคคล เนื่องจากตอนนี้มีการกระจายของเชื้อเป็นวงกว้างทำให้ต้องป้องกันตนเองโดยใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่กับผู้อื่น และเน้นย้ำวิธีสวมใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าอย่างถูกวิธีโดยปิดหน้ากากอนามัยให้คลุมจมูกและปาก ทดสอบว่าด้านบนของหน้ากากอนามัยแนบกับแนวสันจมูกเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 และเชื้อโรคต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Related Posts

Send this to a friend